Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgare vill att det muddras mera i Södra viken

Från 2015
Södra viken i Ekenäs
Bildtext Södra viken ska piffas upp. Bland annat ska det muddras i viken.

Raseborgs stad har tagit emot ett besvär som gäller planerna på att muddra i Södra viken i Ekenäs centrum. Besvärsställaren vill att det muddras mer än planerat.

Samhällstekniska nämnden i Raseborg godkände översiktsplanen för sanering av Södra viken i mars i år. Nämnden beslöt dessutom att inleda en tillståndsprocess om muddring och om att förnya byggkonstruktioner.

Besvärsställaren anser att muddringsområdena överlag är för små och önskar att den så kallade Gullstranden, som var badstrand på 1960-talet, muddras.

Muddring behövs också i passagerna Hagen - Högholmen - Snäcksund. Dessutom borde området framför kanotskjulet muddras "lättare".

En gångväg invid betongmuren vid Södra Strandgatan 2-4 behövs också, anser besvärsställaren.

Muddring bara på kritiska ställen

Att minimera muddringsmassorna var en av målsättningarna när översiktsplanen för Södra viken gjordes upp, enligt stadens bemötande till besväret.

Därför ska staden muddra bara på kritiska ställen, till exempel för att farleden för båtar ska vara tillräckligt djup, förklarar tekniska direktören Jan Gröndahl.

Södra viken i Ekenäs
Bildtext Såhär ser området ut från luften.

Staden planerar att muddra farleden till den innersta viken, Södra vikens innersta del och bryggområdet på Barckens udde. För hamnbassängen föreslås muddring som motsvarar en farled med 1,1 meters frigång.

En lättare muddring som inte har farledsdjup som mål är ändå befogad invid den så kallade Gullstranden, enligt staden. Här kunde man med fördel muddra i samband med det övriga muddringsarbetet.

Skyddsbeslut begränsar muddring

Vattenområdena vid Hagen, Ramsholmen och Högholmen är så kallade Naturaområden. I och med skyddsbeslut går det inte att muddra mycket här.

Ramsholmsbron.
Bildtext Här vid bron till Ramsholmen går det inte att muddra så mycket.

Men med tanke på vattenflödet bör lederna hållas öppna, enligt staden. Men det här ingår inte i översiktsplanen för Södra viken.

Till den planen för inte heller en eventuell gångväg vid Södra Strandgatan, utan här gäller gatuplanen.