Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo med i internationellt nätverk

Från 2015
Digitala arvet.
Bildtext Sibbo knyter kontakt med andra europeiska kommuner.
Bild: Yle

Sibbo har godkänts som associerad partner i nätverket "Eurocities knowledge society forum".

Genom nätverket hoppas kommunen kunna upprätta nya kontakter och hitta goda idéer för att utveckla kommunen. Kommundirektör Mikael Grannas tror att Sibbo kan ha stor nytta av nätverket för att bland annat utvecklas kommunens tjänster.

- I många städer funderar man på liknande saker som vi i Sibbo gör. Bland annat på hur man ska kunna digitalisera och effektivera den kommunala servicen samt på hur man också i framtiden ska kunna tillmötesgå kommuninvånarnas olika behov. Informationsutbytet är viktigt för att vi ska kunna utvecklas i rätt riktning och fatta kloka beslut, säger Grannas.

Eurocities är en organisation som främjar den europeiska stadspolitiken och -utvecklingen. Förutom intressebevakning är organisationens centrala uppgift att möjliggöra nätverksbildning, samarbete och informationsutbyte mellan europeiska städer och kommuner.

Organisationen har cirka 140 medlemmar i över 30 länder. Städer osm har minst 250 000 invånare kan bli fullvärdiga medlemmar, medan mindre städer och kommuner kan bli associerade medlemmar eller partners.

Sibbo blir den första finländska associerade partnern i nätverket.