Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Fiske på dialekt

Från 2015
Uppdaterad 13.06.2015 08:38.
Stilig abborre, fångad med svirvel.

Fiske har varit och är av stor betydelse på många håll i Svenskfinland. Därför finns det också en hel del dialektord om fiske.

Viveca Rabb är dialektforskare vid Åbo Akademi. Hon har forskat speciellt inom finlandssvenska dialekter. För tillfället jobbar hon med en dialektordbok för de olika byarna i Kvevlax i Österbotten.

- I viss mån kan det finnas dialekter med flera ord för samma sak, konstaterar Rabb. För att ta ett exempel så kan man nämna att i Korsholm och Kvevlax, som Rabb är expert på, finns det två ord för braxen. Braaxnan, som är den vanliga fisken, och brikuna, som i sin tur syftar på branxnar i mindre storlek. Överlag så beror det här på att man fortfarande använder de små och de stora på olika sätt. Detta kan jämföras med Korpo, där braxnarnas huvuden har ett eget ord, glasuner. Detta eftersom äldre människor fortfarande äter den delen av fisken.

Här följer en ordlista med några fiskerelaterade ord på olika finlandssvenska dialekter.

Braxenryssja - Ryssja som används då man vill fånga braxnar.
Österbotten: Braaksnryscho
Västnyland: Braksnrysja
Östnyland: Braxenryssjå

Att fiska - Själva fiskeakten i sig.
Österbotten: Fisk, fisstjar
Västnyland: Fistja
Östnyland: Fiskjar, Ti fiska

Rensa strömming/Rensa fisk - Att ta ut inälvorna ur fisken.
Österbotten: Man jäilar strömjan men man rensar fiskan
Västnyland: Rensa ströming/ Rensa fiisk
Östnyland: Rens ströming/ Rens fisk
Åland: Gäla ur dem

Fiskrens - Det man tar ur fisken då man rensar den.
Österbotten: Fiskrääsor, fiskjäile,
Västnyland: Rääs
Östnyland: Fiskrääse, Fiskrensor, Fiskrääsår

Att meta - Att dra upp fisk med ett “vanligt” metspö.
Österbotten: Meit, meitar, Kast draaje
Västnyland: Att meita
Östnyland: Att meita, Ti meita

Lakryssja - Ryssja som används för att fånga lakar.
Österbotten: Lakaryscho, lakarysjo
Östnyland: Lakaryssjå

Långrev - Ett nät med tyngder i ändarna, regelbundet utplacerade, så att reven följer botten. Betesfiskar eller mask fästs i krokar i nätet.
Österbotten: Langreiv, Laangräjvin
Västnyland: Långreven
Östnyland: Langreiv, langliinån

Håv - Ett fiskeredskap som består av ett nät fastsatt i en hård ram.
Österbotten: Lippo, man lippar fisken ur vattnet
Västnyland: Hååv
Östnyland: hååvin, Hååv

Att ta fisken ur nätet - att lossa fisk ur ett fisknät.
Österbotten: löiser fisstjin, löis fiska ur näte
Östnyland: Ti taa fiskin från nete

Att pilka - Att på vintern borra ett hål i isen och fiska genom det.
Österbotten: pimpäl, pimplar, pimpla, ti pimppel
Östnyland: Ti pilka, ti pilk

Att konservera fiskarna med salt - Att lägga in fiskarna i en saltlag för att kunna bevara dem längre.
Österbotten: salttar fisstjin-man satte dom i en fisktiinon
Östnyland: säta fiskn i saltlaka

Nät för strömmingar - Ett nät avsett för fiske av strömming.
Österbotten: stjyöt, stjuöt
Västnyland: sköta
Östnyland: strömingsneit, Strömingsnet, ellär net för strömingar, sjöötå

Strömmingsryssja - En ryssja som används då man vill fånga strömming.
Österbotten: strömingsryscho
Västnyland: Strömingsrysja
Östnyland: Strömmingsryssjå

Vitja näten - Att tömma näten på fisk.
Österbotten: Viti netän, viti nete, vitchar neten
Västnyland: Vittja näten
Östnyland: vittja, Gaa'ijinun

Kommentera gärna och ge oss fler dialektala fisk- och fiskerelaterade ord.

Text: Alexander Beijar, Yles unga sommarmedarbetare på Svenska Yle