Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Maskuvattnet drickbart igen

Från 2015
Vatten i ett glas.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Under den senaste veckan har invånarna i Nousis och Masku varit tvungna att koka sitt dricksvatten. Men efter tre rena vattenprover kan man nu återgå till att dricka kranvattnet som vanligt.

I Livonsaari och Velkua, som hör till Nådendal, uppmanas invånarna fortfarande koka vattnet innan man dricker det. Det här gäller hela helgen. Myndigheterna vill vara säkra på att vattnet i hela vattennätet är rent innan man häver uppmaningen att koka vattnet.

Låt vattnet rinna i glesbygden

Vattenverket fortsätter att klorbehandla hushållsvattnet fram till torsdag 18 juni för att se till att vattnet är helt rent. Trots att vattnet klorbehandlas går det att dricka som vanligt och användas för matlagning.

Invånare som bor i glesbygdsområden, högst 2,5 kilometer från stamnätet, uppmanas låta 5 kubikmeter vatten rinna ur kranen. På det här sättet är det lättare för kloret att nå ut till de vattenrör som används av bara ett fåtal hushåll eller hushåll som ligger längre bort i vattennätet.

Det lönar sig att kontrollera vattenmätaren då man gör det och meddela vattenverket, så att det här extra utgifterna kan dras av i samband med vattenavgiften.