Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Avtal ska underlätta vapenexport till Saudiarabien

Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Salman bin Abdulaziz Al-Saud
Bildtext Saudiarabiens kung Salman har fortsatt sin företrädares projekt med att rusta upp landets armé.

Samtidigt som flera länder väljer att helt slopa sin vapenexport till enväldet Saudiarabien undertecknar Finlands försvarsministerium ett avtal som ska underlätta exporten.

- Det sänder fel signal att underteckna ett sådant avtal med en stat som systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna, säger Laura Lodenius på Fredsförbundet.

– Flera länder funderar på att stoppa sin vapenexport till Saudiarabien. Sverige valde att ta tillbaka ett avtal man redan hade undertecknat och Tyskland har lagt sina avtal på is på grund av mänskorättskränkningarna och på grund av att Saudiarabien inte är en demokratisk partner i en sådan vapenhandel, säger Lodenius.

- Att Saudiarabien i praktiken nu är ett krigförande land har tagits upp internt under förhandlingarnas gång. Vi har beaktat det och i protokollet står tydligt att Finland inte åtar sig något som strider mot våra internationella avtal eller landets lagstiftning, säger Olli Ruutu vid Försvarsministeriets resurspolitiska avdelning.

Ingen affär bakom beslutet

Ruutu påpekar att det här avtalet i sig inte direkt betyder att Finland kommer att sälja vapen till Saudiarabien.

– Det är frågan om ett ramverk som kan användas för att underlätta samarbetet då enskilda affärer ska genomföras, säger Ruutu.

I praktiken betyder avtalet att försvarsministerierna har gjort upp om ett förfarande som ligger som grund för handel av vapen och annat försvarsmaterial länderna emellan.

Sanaa
Bildtext Saudiarabien har inlett krigshandlingar mot rebeller i Jemen och anklagas för att inte beakta risken för civila offer i sina bombningar.

Förhandlingarna har pågått sedan 2006, men Ruutu förnekar att det nu skulle finnas någon enskild affär som skulle vara orsaken till att avtalet nu plötsligt undertecknades.

– Det här berör inget enskilt ärende utan handlar mera om en möjlighet till smidigare samarbete i ett läge där sådan handel ska föras, säger Ruutu.

Inga invändningar från utrikesministeriet

Att undertecknandet efter många års förhandlingar har gått snabbt är ändå klart.

Chefen för Utrikesministeriets enhet för vapenkontroll, Sanna-Maria Vanamo, säger att man har konsulterats om förhandlingarna. Utrikesministeriet granskar all finsk vapenexport.

Däremot visste enheten inte om att det hade undertecknats.

– Budet om tidpunkten för när avtalet skulle undertecknas nådde inte vår enhet, men vi vet att det har förberetts en längre tid, säger Vanamo.

Enligt Vanamo har Utrikesministeriet inte deltagit i förhandlingarna eller kommit med vidare synpunkter på deras innehåll.

– Vi har ansett att det i princip inte finns direkta hinder för avtalet och sedan har ärendet helt och hållet skötts på Försvarsministeriet, säger Vanamo.

Saudiaffärer kontroversiella också förut

Då finländska Patria sålde pansarfordon väpnade med granatkastare till Saudiarabien väcktes också frågorna om det är etiskt att exportera till länder som inte är demokratiska och vars styre genomför systematiska människorättskränkningar.

Bildtext Patria sålde år 2012 granatkastarsystemet Nemo till Saudiarabien. Affärens värde var då 150 miljoner euro.

Sedan dess har också Saudiarabien inlett krigshandlingar i Jemen vilket kan ses som ett hinder för att exportera vapen till kungariket.

Finland får enligt lag inte exportera vapen till länder i krig.

Vanamo vill inte kommentera om det här avtalet gör det mer sannolikt att exporttillstånd för vapen till Saudiarabien beviljas. Det är vanlig praxis som gäller.

– Vi tittar alltid på alla fall för sig och kommer sedan med våra synpunkter om exporttillstånd ska beviljas, säger Vanamo.

Ingen export till människorättsförbrytare

Laura Lodenius är ändå orolig för att avtalet sänder en signal till tjänstemännen som kan påverka processen kring exporttillstånden.

– Det betyder att deras sätt att titta på de här kriterierna säkert är mer för än emot att bevilja ett tillstånd efter att man har gjort ett sådant samarbetsavtal. Jag tycker att det är oroväckande, och det är inte alls en sådan politisk signal man vill skicka. Speciellt då så många andra länder börjar tänka annorlunda., säger Lodenius.

Finlands linje har varit att vapen inte exporteras om det finns en risk för att just de vapnen används för att begå människorättskränkningar eller brott.

Laura Lodenius deltog i Obs debatt 20.11.2014
Bildtext Mänskliga rättigheter borde beaktas bättre vid vapenexport, säger Laura Lodenius.

Vapen kan inte heller föras till länder som för krig eller till länder som kan tänkas sälja vapnen vidare till krigförande länder eller väpnade grupper.

Lodenius och Fredsförbundet anser att det borde införas ett till kriterium, som också skulle gälla till exempel Saudiarabien.

– Vi kallar det ett demokratikriterium. Man borde beakta situationer då det handlar om en mycket autoritärt stat med stora interna människorättsproblem, och att vapnen då går till att stärka en ickedemokratisk regim, säger Lodenius. Vi tycker att man borde börja titta på allvar på de här demokrati- och människorättsaspekterna i samband med vapenexporten.