Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mångsidiga Gullranda-samtal om Finland och världen

Från 2015
Uppdaterad 15.06.2015 20:54.
Gullrandadiskussionerna fortsätter.
Bild: Str / Lehtikuva / Roni Lehti

Ett land som är enhetligt är starkt också utåt. Bland annat det talade president Sauli Niinistö om inför de säkerhetspolitiska samtal som i dag inleds på allvar på presidentens sommarresidens Gullranda i Nådendal.

Det är inte första gången presidenten talar just om inrikes enhetlighet och samförstånd i samband med säkerhetspolitik. I fjol vid Gullrandasamtalen sade han att varje finländare är trygg om också hans granne har det bra. Något liknande sade han också i sitt tal till landets nya regering då den tillträdde i maj.

I dag kommer samtalen på Gullranda bland annat att handla om hur Finland ska klara de utmaningar som landet står inför just nu. Man kan anta att presidenten hoppas på en diskussion där enhetlighet finns med.

De som inleder diskussionen är statsminister Juha Sipilä, vd Pertti Korhonen från Outotec, verksamhetsledare Tuuli Kaskinen från tankesmedjan Demos Helsinki och professor Anne Brunila från Svenska Handelshögskolan.

Unga och äldre i jämlika samtal

Presidenten underströk själv att det i år finns ett stort antal unga deltagare i Gullrandasamtalen. I vimlet under söndagskvällen hörde jag en av de unga säga att hon är särskilt glad över att kunna delta i samtal med mycket erfarna människor från olika sektorer i samhället på jämlik nivå.

- Vi har rätt att komma med våra åsikter helt utgående från den erfarenhet vi har, sade den unga kvinnan, som försvann i vimlet innan jag hann identifiera henne.

Rysslands framtida vägval ska diskuteras både i en öppen diskussion och i en sluten grupp. Bland deltagarna finns styrelseproffset Seppo Remes, en man som vet det mesta om det ryska näringslivet där han har varit aktiv i många, många år. Han har suttit i över tjugo ryska företags styrelser, bland annat i viktiga energibolag och eldistributionsföretag.

Tidigare i år utvisades han från Ryssland på fem år. På Gullranda träffade han i går den tidigare ryske finansministern Aleksej Kudrin. Remes berättade att Kudrin hade frågat hur han har det och hur familjen mår. Om sin utvisning sade Remes själv att han inte har någon aning om han kommer att få resa till Ryssland på nytt någon gång i framtiden.

Yle Nyheter TV-nytt: Rysslands vägval populärt tema - Spela upp på Arenan

Säkerhetspolitik och nätverkande - men bara på finska

Gullrandasamtalen fyller ett antal funktioner. De medför att säkerhetspolitik får gott om plats i medierna och ökar eventuellt medborgarnas intresse för sådana frågor. De kan, om allt går väl, leda till nya idéer och nya insikter för deltagarna och de fungerar som ett utmärkt tillfälle för de utvalda gästerna att skapa sig nya nätverk av intressanta kontakter.

President Niinistö har tagit idén till samtalen från Sverige, där seminariet Folk och försvar årligen hålls i Sälen. Niinistö vill emellertid inte apa efter Sälen utan skapa ett helt eget koncept för mötet.

Stämningen på Gullranda är avslappnad och värdig. De inbjudna känner sig hedrade över att tillhöra en liten, utvald krets och allt tyder på att var och en strävar efter att bidra med sin kunskap och sina insikter för att göra samtalen så intressanta som möjligt.

Det finns flera svenskspråkiga bland de inbjudna men annars är tillställningen helt finskspråkig. Samtalen på Gullranda heter officiellt endast Kultaranta-keskustelut.