Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Revisionsnämnd kritiserar Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 15.06.2015 11:04.
Rådhuset i Jakobstad
Bildtext Rådhuset i Jakobstad. Arkivbild.

Jakobstad måste satsa mer på långtidsarbetslösa, glädjebudgeteringar måste upphöra, och sälj fastigheter om de inte behövs. Revisionsnämnden har granskat fjolåret och har en hel del att påpeka.

Det är hisnande siffror Jakobstad visar upp för 2014. Överskottet blev drygt 80 miljoner euro. Utan poster av engångskaraktär hade staden gjort ett nollresultat. Det var försäljningen av elnätet och kunderna som gav en stor kassa.

Revisionsnämndens ordförande Kaj Nyman
Bildtext Kaj Nyman

- Affären räddade Jakobstads ekonomi och fick ner lånebördan, säger revisionsnämndens ordförande Kaj Nyman (SFP).

Sedan får framtiden utvisa om var det en bra eller dålig affär att sälja stadens energiverk, konstaterar Nyman.

Satsa på långtidsarbetslösa

Efter att staten sänkte gränsen för långtidsarbetslöshet från 500 till 300 dagar har Jakobstads kostnader skjutit i höjden.

2013 betalade staden åt Folkpensionsanstalten drygt 500 000 euro, 2014 drygt 660 000 och under årets fyra första månader i år är summan uppe i 380 000 euro. Sker inget radikalt landar summan långt över en miljon bara i år.

- Det vore förnuftigare att hitta jobb åt så många som möjligt som kunde jobba med service i Jakobstad, säger Nyman.

Revisionsnämnden anser att staden under lång tid inte tagit sitt ansvar för att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa. Det behövs en nystart, menar Nyman.

Tomma fastigheter

Det är på sin plats med en kritisk granskning av fastighetsmassan. Med det avser revisionsnämnden att bara då kan man ta ställning till vad staden ska äga, sälja eller hyra ut.

Den diskussionen är inte ny utan har pågått i flera år utan att politikerna kommit till skott. Ett exempel är barnträdgårdslärarinstitutet. Fastigheten står tom och förfaller mer och mer.

- Till sist går väl huset inte att renovera, säger Nyman.

Glädjebudgetering måste upphöra

Det har enligt Nyman varit en Jakobstadstradition att underbudgetera, och senare under året kommer ansökningarna om tilläggsanslag och överskridningar.

Revisionsnämnden finner det anmärkningsvärt att investeringsprojekt utelämnas från budgeten då man ändå med säkerhet vet att de kommer att genomföras under året.

- Har man en ärlig budget finns det en möjlighet att se var man kan spara, säger Nyman.

Pengar och målsättning

Finns inte resurser att förverkliga uppställda målsättningar borde målsättningarna omprövas, skriver revisionsnämnden.

Och Jakobstad, liksom många kommuner, har flera dotterbolag, men koncerndirektivet är från 2009 och sedan dess har kommunallagen ändrats.

Revisionsnämnden skriver att man måste fästa speciell uppmärksamhet vid informationsskyldigheten gentemot koncernledningen.

Stadsfullmäktige får revisionsnämndens granskning på sitt bord den 15 juni. Och apropå underbudgetering som revisorerna påpekar. På fullmäktigemötet finns åter ett i raden av önskemål om tilläggsanslag.

Det är tekniska nämnden som anser att det behövs 740 000 euro för asfaltering och reparationer av gator.

Stadsstyrelsen föreslår att 200 000 euro får räcka.