Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tio fullmäktige säger "nej tack" till Stor-Vasa

Från 2015
Jan-Erik Enestam, Mikaela Björklund, Ossi Repo
Bildtext Så här såg det ut när Jan-Erik Enestam presenterade sitt förslag i Närpes.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

På måndag kväll samlas flera hundra politiker runtom i Österbotten för att säga sitt om förslaget att bilda ett Stor-Vasa. Skepsisen är stor, till och med i Vasa stad.

Den presenterades i slutet av förra året, rapporten som utredarna Jan-Erik Enestam och Ossi Repo hade gjort.

Då hette det att Vasa skulle gå ihop med nio andra kommuner och bilda ett "Stor-Vasa" som totalt skulle få drygt 11 000 anställda och med en fullmäktigesamling om 67 politiker.

Enestam och Repo var övertygade om att en samgång skulle vara den bästa lösningen.

Nu har förslaget kommit så långt att samtliga kommuner ska behandla det i sina fullmäktigeförsamlingar i kväll, måndag.

Stor skepsis

Samtliga tio kommuner är skeptiska. Vissa är riktigt ordentligt skeptiska. Så här skriver man till exempel Laihela: "Kommunens syn på saken är att utredningen inte ger tillräckliga skäl för att en samgång behövs."

Och i Storkyro: Som en självständig kommun har Storkyro bäst förutsättningar för att säkerställa sin livskraft och befolkningens tillgång till service.

Inte ens i Vasa verkar man särskilt intresserad av att gå ihop med den nio andra orterna. Vasa vill underkänna samgångsförslaget men fortsätta prioritera en kommunstruktur som "omfattar pendlingsområdet".

Protestlista i Korsholm

I Korsholm var befolkningen så skeptisk att man skrev ihop en protestlista mot förslaget på en samgång. Listan fick 142 namn och den har diskuterats av politikerna. Korsholm tackar nej till samgång men vill "tillsammans med andra kommuner i Vasaregionen och Österbotten arbeta för att fördjupa samarbete".

Närpes stad är också skeptisk, men öppnar ändå en bakdörr genom sitt beslutsförslag till kvällens möte: "Vi ser förslaget som möjligt i det fall att framtida strukturreformer eller ekonomiska orsaker kräver större kommunenheter."

I allmänhet har kommunerna i Sydösterbotten kritiserat utredningen som inte tillräckligt genomarbetad för deras del. Kaskö meddelar till exempel nu att man vill fortsätta som självständig stad och att man fortsätter "det nuvarande samarbetet med Närpes, Kristinestad och Suurpohja regionkommun".

Stöder ytterligare utredningar

Kristinestad har en vidare syn på regionen och skriver att man stöder tillsättandet av en arbetgrupp med representanter från samtliga tio kommuner och att gruppen ska arbeta med "strategiska innehållsliga och strukturella åtgärder utgående från regionens gemensamma möjligheter och utmaningar."

Den texten ger stöd åt det förslag som Vasa stad ger, nämligen att man är "beredd att fortsätta utredningsarbetet och förhandlingarna med kommunerna på basis av den särskilda kommunindelningsutredningen för Vasaregionen".

"För gemensam markpolitik"

Förutom Vasa och Kristinestad är bland annat Vörå kommun intresserad av fortsatta utredningar om "utökat samarbete med Vasa utredningsområde".

Korsnäs vill också ha mer samarbeta "med kommunerna i Vasaregionen", men vill ändå fortsätta som självständig kommun.

Malax är också med på fördjupat samarbeta och preciserar det så här: "gemensamma strategier inom näringslivspolitik och politik för markanvändning, boende och trafik".