Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Badstrand vid Borgå å högt på önskelistan

Från 2015
borgå å i maj 2015

Borgåbor önskar att badstränder, bastur och förtöjningsplatser placeras vid Borgå å i närheten av centrum. Det här kommer fram i de svar som kom in på en enkät.

Enkäten om hur Borgå å bättre kunde användas för rekreation fanns på Borgå stads webbplats. Intresserade kunde svara på den från den 15 maj till den 2 juni.

Nästan 300 Borgåbor besvarade enkäten och berättade vad de skulle vilja göra vid åstränderna i närheten av centrum och vid Borgå å. Badstränder, bastur och förtöjningsplatser fanns på önskelistan.

– Det är klart att Borgå å är viktig för stadsborna, berättar Frida Björkman från stadens grönområdesenhet som har samlat ihop svaren på enkäten.

Borgå stad gör igen ett blomsterarrangemang i gamla stan med stadens vapen

Badstrand med dusch och toaletter

Borgå å är förknippad med många barndomsminnen och minnen av t.ex. mattvätt och simning i rent vatten. Borgå å har beskrivits som en unik, kär vän och man värdesätter stort dess historia och traditionerna i anslutning till den.

Det har i flera repriser på senaste tiden varit på tapeten att återinföra en badstrand vid ån. Också i enkäten kom det här tydligt fram. Enligt enkäten önskade Borgåborna mest en badstrand.

Man föreslog att badstranden i första hand skulle placeras vid Maren eller vid spetsen av Kokonudden. De flesta av dem som önskade en badstrand ansåg att det bör finnas dusch och toaletter vid badstranden.

Också vadställen och badbryggor där man kan plumsa ner i vattnet vann understöd. De som svarade på enkäten ansåg att sådana kunde finnas på olika ställen längs åstranden, såsom i närheten av Konstfabriken och på västra åstranden mellan Alexandersgatans och Mannerheimgatans broar.

båt vid brygga i borgå å

Det man önskade näst mest var en bastu. Var tredje svarande önskade en offentlig bastu eller hyrbastu. En bastu på pontoner vann också understöd.

Fler förtöjningsplatser och bryggor som alla kan använda

Enligt svaren finns det behov för en strand med gräsyta där man kan stiga i land med sin roddbåt eller kanot. Flera som svarade på enkäten önskade förtöjningsplatser för småbåtar och kanoter. Man föreslog att dessa kunde placeras vid Maren och på västra åstranden mellan den gamla järnvägsstationen och ändan av Kokonudden. Dessutom önskades en förtöjningsplats vid Sakta farten på östra åstranden.

Enligt enkäten önskade nästan alla som svarade fler bryggor där alla kan vistas på, sola sig och till exempel fiska. Över hälften av de som svarande ansåg att antalet småbåtsplatser kunde vara flera vid Hattulaområdets strand och Sakta farten.

Bekanta dig med de fria svaren på Borgå stads webbplats

De som svarade på enkäten blev ombedda att berätta vad de anser vara värdefullt och värt att bevara i området eller vad som borde utvecklas. Borgå stad bad dem beskriva hur åstranden ser ut år 2025 om utvecklingen lyckas. Dessutom ville Borgå veta vad invånarna har för idéer och egna erfarenheter av Borgå å.

De som svarade ville ha ett större utbud tjänster i området. De önskade till exempel lekplatser för barn, motionsredskap, producenttorg, företagare som bedriver verksamhet på vintern, uthyrning av sportredskap och vattensportredskap, fler kryssningstjänster och utveckling av gästhamnen.

Du kan närmare bekanta dig med dessa mångsidiga fria svar på stadens webbplats.

de så kallade fågelholkarna på västra åstranden (höst)
Bildtext Västra Åstranden

Enkätens resultat styr planarbetet

Invånare som bor i centrum av Borgå var särskilt intresserade av att svara på enkäten, men nästan tio procent av svaren kom från invånare som bor på andra orter.

Enkätsvaren används då Borgå gör upp en detaljplan för västra stadsstranden. Svaren utnyttjas också då Borgå utarbetar en skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken.