Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Radonhalten kontrolleras i skolorna

Från 2015
Uppdaterad 16.06.2015 07:18.
Radontestburk
Bild: Wikimedia

Borgå, Lovisa och Lappträsk hör till de kommuner som nyligen uppmanats av strålsäkerhetscentralen att mäta radonhalten på daghem. Men hur ser det ut i skolorna?

- Vi kommer att göra en riskanalys och se över de skolor där det kunde finnas en risk för hög radonhalt, säger Börje Boström, lokalitetsdirektör i Borgå.

Boström berättar att alla skolor i Borgå vid någon tidpunkt granskats. Men han poängterar att Bjurböle daghem, där mätningsresultaten idag pekar på höga radonvärden, inte hade det då man första gången gjorde mätningar.

- Därför är det nog orsak att granska skolorna en gång till nu, säger Boström.

Lappträsk ska undersöka radonhalterna i höst

I Lovisa berättar Mikko Mattinen, planeringsingenjör, att radonmätningar i skolorna senast gjordes 2012 och att värden var under gränsen på 400Bq/m3. Att radonhalten plötsligt skulle förändras på några år är mycket osannolikt, såvida man inte gjort förändringar i byggnaden eller ventilationen.

Lappträsk är den tredje östnyländska kommunen som uppmanats att mäta radonhalten. Mauri Kivelä, teknisk direktör i Lappträsk, säger att radonmätningar inte gjorts under hans tid, men påpekar också att han är ny i huset.

- Troligen kommer vi att göra mätningar i skolorna under hösten, säger Kivelä.

Radon är en radioaktiv ädelgas som i värsta fall kan orsaka lungcancer om den kommer in i byggnader via jordmånen.

Läs mer om radon på arbetsplatser här