Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sydösterbotten vill fördjupa samarbetet

Från 2015
Uppdaterad 16.06.2015 05:40.
Kristinestad
Bildtext Kristinestad. Arkivbild.
Bild: Yle/ Amanda Bieber

Man kan fördjupa samarbetet i Sydösterbotten på flera plan utan att skapa gemensamma organisationer, säger Hans-Erik Lindqvist i Närpes. Stadsdirektörerna i Sydösterbotten presenterar en gemensam vision för regionen. Storvasa tackade de nej till.

Sydösterbotten kunde samarbeta kring marknadsföring och intressebevakning. Dessutom finns många möjligheter att samarbeta på en praktisk nivå till exempel kring upphandlingar. Stadsdirektörernas gemensamma vision för Sydösterbotten är nu klar.

Eftersom konstellationsalternativet Sydösterbotten inte ingick i kommunstrukturutredningen som Jan-Erik Enestam och Ossi Repo gjorde, ville stadsfullmäktige i Krsitinestad se en gemensam vision för Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Stadsdirektörerna noterar att samarbetet redan fungerar bra på många plan, men där finns möjligheter till utökat samarbete.

- Uppdraget var att göra en vision och en framtidsbild. Vi gick igenom det som vi har gemensamt nu och vad man kunde samarbeta kring, säger Hans-Erik Lindqvist, stadsdirektör i Närpes.

Trög reform försvårade arbetet

Det att social- och hälsovårdsreformen inte framskred på våren försvårade arbetet något.

- Det hade varit lättare att bereda större förändringar när social- och hälsovårdslagen och reformen har klarnat, säger stadsdirektör Riitta El Nemr i Kristinestad.

Därför anser stadsdirketörenra att det i det här skedet kan vara svårt gå in och göra något åt strukturerna, som är ganska olika i de tre städerna. Att får personresursaerna att passa in de andra städernas strukturer kanske inte låter sig göras så enkelt om de jobbar tvärsektoriellt.

- Kaskö stad har 80 personer anställda och de flest har ett flertal uppgifter, påpekar stadsdirektör Marlene Svens i Kaskö.

Städerna borde alltså ha liknande organisering för att det ska gå att skapa gemensamma strukurer eller dela på tjänster. I det här skedet anser stadsdirektörerna inte att det är nödvändigt att bygga upp någon gemensam organisation.

Städerna har egna nämnder och sektioner och tjänstemän som har mandat att besluta för sin egen stad, men inte för grannarna.

Behöver inte ändra strukturerna

- En del gemensamt kan göras oberoende hur organisationen är uppbyggd. Andra saker kanske måste ha gemensam nämnd eller organ som man bygger upp det kring. Det beror på vad det är fråga om. Praktiska saker kan man komma överens med nuvarande strukturer, säger Hans-Erik Lindqvist.

Lindqvist anser att städerna skulle vinna på att öka samarbetet vad gäller intressebevakning och marknadsföring.

Dessutom finns möjligheter till ett mera praktiskt samarbete inom tekniska sektorn, bland annat genom gemensamma upphandlingar, gemensamt resrvdelslager och materiallager.

För långt till centrum i ett Storvasa

Både i Kristinestad och Närpes har invånarna hörts i frågan om fusion med Vasaregionen.

Enestams och Repos framställning om kommunsammanslagning kritiserades för att vara otillräcklig och för fokuserad på ett Vasaperspektiv.

Ett av de stora spörsmålen i Sydösterbotten har gällt hur man ska bevara närdemokratin och möjligheterna att påverka om centrum flyttar längre bort från invånarna.

Avståndet från Krsitinestad till Vasa är 100 kilometer. Från den sydligaste delen är det omkring 160 kilometer.

Invånarantalet i Kristinestad är strax under 7000, i Närpes ca 9000 och i Kaskö 1300.

Kommuner i Sydösterbotten kan samarbeta mera

1:47