Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avi: Raseborg följde inte lagen vid renoveringar

Från 2015
Uppdaterad 21.06.2015 18:51.
Lönnbergska huset i Karis.
Bildtext Renoveringen av Lönnbergska fastigheten i Karis gick inte helt rätt till.
Bild: YLE/Bubi Asplund

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Avi) ger sannfinländaren Petri Palin rätt. Raseborg borde ha konkurrensutsatt saneringen av Lönnbergska fastigheten och Ekenäs trafikcenter.

Revisionsnämnden i Raseborg konstaterade redan i juni år 2013 att staden inte följde lagen om offentlig upphandling då man genomförde renoveringen av Lönnbergska fastigheten i Karis och trafikcentret i Ekenäs.

Nämnden uppmanade staden att gå in för nya rutiner när det gäller upphandling.

Klagade till Avi

I augusti år 2013 skickade i sin tur politikern Petri Palin in en klagan till Avi om Raseborgs upphandlingsmetoder.

Sannfinländarnas Petri Palin leder partiet i Raseborg.
Bildtext Petri Palin.
Bild: YLE/Petra Thilman

Palin påtalade samma sak som revisionsnämnden i Raseborg - arbetena borde ha konkurrensutsatts som helheter.

Staden hade inte konkurrensutsatt de två renoveringsarbetena trots att de översteg gränsvärdena för när det måste göras.

Istället spjälkte staden upp arbetena i mindre delar. Då ansåg staden att flera av arbetsmomenten kunde genomföras utan konkurrensutsättning.

Men det här var fel anser Avi.

Bråttom, bråttom...

För trafikcentrets del konkurrensutsatte Raseborg renoveringsarbetena inne i byggnaden. Däremot gjorde man det inte för parkeringen och gatuområdet.

Bildtext Renoveringen av själva byggnaden vid Ekenäs trafikcenter konkurrensutsattes, men inte jobben utomhus.
Bild: Yle/Tove Virta

Raseborgs stad hänvisar i sitt försvar bland annat till att det var väldigt bråttom med att färdigställa arbetena.

Enligt staden var det på grund av den strama tidtabellen som jobben spjälktes upp. Orsaken var inte att man försökte komma undan konkurrensutsättningen.

Under arbetets gång visade det sig också att projektet var mera omfattande än man först hade trott. Därför blev man blev flera gånger tvungen att begära om tilläggsanslag.

Också saneringen av Lönnbergska fastigheten var brådskande. Personalen från tekniska sektorn var utspridd i många olika fastigheter på grund av dålig inomhusluft i Pojo kommunhus där den tekniska personalen tidigare vistades.

Då personalen fanns på många olika platser var jobbet ineffektivt. När staden sedan påträffade fukt i Lönnbergska fastigheten blev personalen orolig och det var viktigt att snabbt och effektivt genomföra renoveringen.

Också när det gäller saneringen av Lönnbergska fastigheten var staden omedveten om hur omfattande arbetet skulle bli. Därför behövdes det tillägganslag hela tre gånger. Slutsumman blev 280 000 euro.

... men inte tillräckligt bråttom

Regionförvaltningsverket köper ändå inte Raseborgs stads förklaringar om brådska.

När det gäller renoveringen av Ekenäs trafikcentrum borde staden ha räknat ihop saneringsjobben inomhus och utomhus. Då kunde man ha sett ifall man måste be om anbud eller om man till exempel kunde ha använt sig av entreprenörer man har ramavtal med.

När det gäller Lönnbergska fastigheten i Karis säger Avi att brådska kan räknas som skäl att kringgå upphandling om renoveringsbehovet har uppstått plötsligt och så att man inte har kunnat förutse behovet inom en rimlig tid. Arbetet ska också vara helt nödvändigt att genomföra.

Avi anser inte att det att personalen på tekniska kansliet befann sig i tillfälliga lokaler är en tillräcklig orsak till att kringgå konkurrensutsättning.

Raseborg har inte heller kunnat bevisa att personalen skulle ha jobbat i lokaler som direkt var förbjudna att användas av hälsoskäl.

Det innebär att Avi slår fast att Raseborg bröt mot lagen om offentlig upphandling.

Öppna frågor

Raseborgs stadsjurist Leila Andersin vill ännu inte uttala sig om staden kommer att ändra sitt upphandlingsförfarande efter Avis beslut.

Enligt henne finns det en del öppna frågor gällande beslutet. Därför vill hon diskutera ärendet med kommunförbundets upphandlingsjurister innan hon för det vidare inom staden.

- Jag vill kolla om det finns möjlighet till olika tolkningar i det här ärendet, säger hon.

Andersin påpekar samtidigt att utgångspunkten naturligtvis är att följa den övervakande myndighetens beslut.

Diskussion om artikeln