Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Ge utvecklingspsykologer kuratorbehörighet"

Från 2015
Kvinna studerar en bok vid ett bord
Bildtext Utvecklingspsykologer får inte längre arbeta som skolkuratorer. Österbottniska kommun- och stadsdirektörer vill få till stånd en ändring och hoppas på regeringsprogrammets punkt om att se över kompetenskraven för offentliga tjänster.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Österbottniska kommun- och stadsdirektörer vill att den nya lagen om skolkuratorer skrivs om så att också utvecklingspsykologer får jobba som skolkuratorer.

- Vi borde egentligen ha reagerat för flera år sedan. I det nya regeringsprogrammet står att man ska se över kompetenskraven för olika tjänster och det här är ett konkret exempel, säger Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm.

Samtliga kommun- och stadsdirektörer i svensk- och tvåspråkiga kommuner och städer i Österbotten har undertecknat en skrivelse som sänts till utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml).

- Vi har inte fått något svar än men jag väntar mig ett svar inom kort, säger Ahlberg.

"Stort österbottniskt problem"

Sedan årsskiftet när en ny lag trädde i kraft är det endast socionomer och socialarbetare som är kompetenta skolkuratorer.

Utvecklingspsykologer får endast jobba som skolkuratorer om de haft en sådan tjänst oavbrutet i minst två år. Men byter de jobb förlorar de behörigheten.

Rurik Ahlberg på Yle i Vasa.
Bildtext Rurik Ahlberg anser att det är helt huvudlöst att utvecklingspsykologer inte får arbeta som skolkuratorer.
Bild: Yle/Kati Enkvist

De flesta skolkuratorer som arbetar på svenska i Österbotten är utvecklingspsykologer.

- Det är helt huvudlöst och det är ett stort österbottniskt problem, säger Ahlberg.

Arbetslösa utvecklingspsykologer

Vid Åbo Akademi i Vasa utbildas utvecklingspsykologer och en hel del av dem har arbetat som skolkuratorer trots att de inte haft behörighet.

Socionomer får behörighet som skolkuratorer, för att vara ansvarig skolkurator behöver du vara socialarbetare.

Ändras inte lagen kommer flera skolkuratorsstolar att gapa tomma i Österbotten eftersom det bara finns socionomutbildning på svenska i Österbotten, inte socialarbetarutbildning.

- När jag sökte in hit hade jag en tanke om att bli skolkurator eller något med att hjälpa barn och ungdomar men nu vet jag inte hur det blir, säger Anna Nygård som har studerat utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i två år.

Anna Nygård
Bildtext Anna Nygård hoppas på att kunna jobba som skolkurator.
Bild: Yle/Markku Hautala

Nygård säger också att diskussionerna gått heta bland de som studerar utvecklingspsykologi.

- Många är bittra och många funderar vad de ska göra nu om de borde byta utbildning eller komplettera. Ingen har ännu hoppat av.

De som undertecknat skrivelsen till Grahn-Laasonen:
Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm
Hans-Erik Lindqvist, stadsdirektör i Närpes
Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs
Mats Brandt, kommundirektör i Malax
Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre
Markku Niskala, tf kommundirektör i Vörå
Gösta Willman, stadsdirektör i Nykarleby,
Carl-Gustav Mangs, stadsstyrelsens ordförande (SFP) i Kaskö
Riitta El-Nemr, stadsdirektör i kristinestad
Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa
Olav Jern, direktör för Österbottens förbund

"Ge utvecklingspsykologer behörighet som skolkuratorer" - Spela upp på Arenan