Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg: Datakabel till Västnyland får inte störa havsmiljön

Hav

Det är viktigt att kabeln inte dras i syrelösa bottenmiljöer, säger Raseborg om den nya havskabeln som ska ge snabb datatrafik mellan Finland och Tyskland. Hangö och Ingå har inget att anmärka.

Regionförvaltningsverket vill ha utlåtanden av kommunerna.

Kabeln mellan Tyskland och Finland kommer att ha en kapacitet på 120 terabit per sekund.

Den planerade förgreningen till Västnyland skulle klara 15 terabit per sekund.

Fåra i havets botten

Det ska plogas en fåra i havsbottnen för kabeln.

I syrelösa bottenmiljöer kan plogandet leda till att betydande mängder näringsämnen lösgör sig från bottnarnas övre skikt, skriver Raseborgs stad i sitt utlåtande, som har beretts av miljöchef Gustav Munsterhjelm.

På platser där det inte går att gräva ner kabeln, utan kabeln fästs på bottenytan, måste kabeln fästas ordentligt.

Om kabeln rör sig kommer näringsämnen i bottensedimentet att under längre tider lösa sig i vattenmassan.

Dumpade förråd av krigstida kemikalier

Det är också viktigt att försöka undvika att påverka biologiskt värdefulla bottenmiljöer.

Dessutom får inte eventuella dumpade förråd av krigstida kemikalier påverkas när datakabeln dras, anser staden.

Inga anmärkningar från Ingå och Hangö

Ingå kommun har däremot ingenting att anmärka på kabeldragningen.

I beredningen för byggnads- och miljönämndens möte bedömer miljöchef Patrik Skult att konsekvenserna är i huvudsak små, kortvariga och lokala.

Hangö stad kommer inte heller med några anmärkningar.