Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå: Grundvattnet borde kontrolleras vid oljelagren

Från 2015
Fortums kolkraftverk i Ingå som stängts.
Bildtext Grundvattennivåerna kring Ingå kraftverks oljelager måste övervakas, anser Ingå kommun.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det är viktigt att övervaka grundvattennivåerna kring Ingå kraftverks oljelager, anser Ingå kommun i ett utlåtande till regionförvaltningsverket.

Oljan ligger under grundvattennivån och vatten läcker hela tiden in i bergslagren.

Hur påverkar oljelagren området?

Kommunen betonar att oljans högsta yta alltid måste ligga under grundvattennivån. För tillfället saknas uppgifter om grundvattennivån och hur oljelagren påverkar området.

Den mängd grundvatten som pumpas ut överskrider gränserna för anmälnings- och tillståndsplikt, konstaterar Ingå kommun.

Fortum Power and Heat ansöker om översyn av villkoren i miljötillståndsbeslutet från 2008.

Olja pumpas in i bergslagren

De fyra bergslagren är var för sig 100 000 kubikmeter stora och används för att lagra både tung och lätt brännolja.

Oljan hämtas till Ingå med fartyg och pumpas in i bergslagren. När olja ska användas, pumpas den till tankbilar.

I kontrollerna av vattendragen har man inte konstaterat några negativa effekter i Fagerviken.