Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sällsynt fjäril hotas av bergtäkt

Från 2015
Uppdaterad 18.06.2015 11:42.
Asknätfjäril.
Bildtext Enligt EU-direktiv ska asknätfjärilens boplatser skyddas.
Bild: Anders Albrecht

Ett naturskönt område i Borgby i Sibbo hotas att sprängas bort då företaget Lemminkäinen vill bryta sten. Förutom vackra lundar och hällmarker finns den fridlysta asknätsfjärilen på området.

2011 blev föreningen Sibbo naturvetare ombedda att kommentera den planerade delgeneralplanen för norra Sibbo i Borgby. Föreningens ordförande Anders Albrecht såg att ett bergtäktsområde var inritat kring bäcken Matinoja.

– Topografin verkade ganska speciell så jag for ut och tittade på saken och märkte att där fanns en massa fina lundar och hällmarker som inte borde få sprängas bort.

På basen av skogslagen gick området i Borgby att freda, men inte på basen av bergtäktslagen.

– Bergtäktslagen kör över allt.

Natur i Mationoja.
Bildtext Området är naturskönt.
Bild: Anders Albrecht

Den enda chansen att rädda det vackra naturområdet var att hitta någonting som skyddas i lagen.

En noggrannare undersökning av området var alltså på sin plats. Och turligt nog så visade sig det sig att den sällsynta asknätfjärilen förekommer där.

Samma status som flygekorren

Bakom planerna på en marktäkt står företaget Lemminkäinen. Sibbo kommun avslog ansökan på företagets miljötillstånd för marktäkt, och Lemminkäinen överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen. Kommunen fick rätt i förvaltningsdomstolen men Lemminkäinen har fört ärendet vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Följande år gjorde kommunen en inventering och konstaterade att fjärilen har en ovanligt rik förekomst i området.

– Asknätfjärilen har samma status som flygekorren. Men den har aldrig tidigare åberopats i sådana här miljösammanhang, säger Anders Albrecht.

Det visade sig att området vid Matinoja var ett av södra Finlands bästa ställen för fjärilen.

– Och utan vidare den bästa förekomsten i Nyland.

"Konstigt att göra nya utredningar"

Just nu ligger området vid Matinoja utanför delgeneralplanen. Det betyder att den gamla planen på sätt och vis är giltig fortfarande, så hotet om en bergtäkt finns kvar.

Albrecht tycker att det är märkligt att kommunen bestämt sig för att göra ytterligare en utredning i ärendet, fastän man redan konstaterat att asknätfjärilen finns på området.

– Det verkar konstigt att göra nya undersökningar tills man får det önskade resultatet. Vi är nog ännu lite oroliga över hur det kommer att gå. Om det sprängs bort så förstör nog Sibbo ett av sina bästa naturområden

Miljöinspektör i Sibbo, Anu Juvonen säger att man vill göra undersökningen för att försäkra sig om att det faktiskt finns en population där. Kommunen kommer att utgå från resultatet från undersökningen för den nya delgeneralplanen. Juvonen säger att det är meningen att Sibbo ska behandla ärendet igen i höst.

"Vårt ansvar att bevara den"

Asknätfjärilen är en dagfjäril som förekommer i södra och mellersta Finland, även om den har blivit betydligt mer sällsynt.

Asknätfjäril.
Bild: Anders Albrecht

– I stora delar av Europa har den dött ut, så den kommer på vårt ansvar att bevara. Därför är den så viktig. Om vi slarvar bort den så har vi tagit kål på den, säger Anders Albrecht.

Speciellt de större förekomsterna är viktiga att skydda.

– De har en stor population och tål sämre år. Om man har en svag population så kanske den försvinner om det blir ett regnigt och kallt år.

Om fjärilen är vanlig på området är den alltså värd att skydda.

Området som helhet värt att skyddas

Chansen att få syn på den vackra fjärilen är stor om man går under dess flygtid och det är vackert väder.

Asknätfjärilen lever på kovallar och där bygger den ett bo av nät där den övervintrar. Dessutom behöver den öppna marker med blommor.

Ormbunkar i Matinoja.
Bildtext Lundarna är fina i området krin Matinoja.
Bild: Anders Albrecht

Fjärilen finns på ett område som nästan är ett par kvadratkilometer stort. Men kärnområdet är några hektar, berättar Anders Albrecht.

Men det är inte alls enbart fjärilen som är värd att skydda, utan området som helhet. Lundarna, ängarna, bergsbranterna och hällmarkerna är viktiga att skydda. Men enbart fjärilen skyddas i lagen.

Anders Albrecht anser att Sibbo inte vinner någonting på att ett bergtäkt eftersom pengarna går till ett företag. Han anser att kommunen istället kunde satsa på ett friluftsområde tillsammans med Borgnäs.

– Det skulle dra turister som skulle komma och se på fjärilen.