Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåfamilj klagar på grannens vedeldning

Från 2015
Uppdaterad 17.06.2015 21:48.
Bastuved.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Invånare i ett småhus i Ingå har klagat till miljöchefen då de förlorar nattsömnen på grund av stickande rök som tränger sig in i huset främst på efternatten.

Det fick miljöchefen och biträdande byggnadsinspektören att rycka ut. De mätte och kontrollerade hos grannen, och det visade sig att det är helt okej att elda.

Familjen anser att grannen eldar fel och dessutom på natten.

De rökdrabbade vill att kommunen förbjuder grannen att elda.

Familjen filmade röken

Det behövs förstås bevis när man anklagar någon annan för att störa nattsömnen.

Familjen har därför videofilmat rökutvecklingen från grannens skorsten och har också använt sig av en värmekamera för att samla bevis. Bostadshusen ligger cirka 70 meter från varandra.

Tjänstemän prövade på att elda

Miljöchefen och biträdande byggnadsinspektören i Ingå tog familjen på allvar och inspekterade pannrummet hos grannen den 3 juni.

Fukthalten i veden uppmättes till mellan 16 och 18 procent vilket tyder på att det är frågan om torr bra ved.

Tjänstemännen anlade till och med en provbrasa under besöket.

Miljöchefen har inte heller under sina två besök på våren märkt av någon röklukt på tomten.

Kommunen har uppmanat den ena grannen föra bok över eldningen och den andra föra bok över röklukter. Protokollen av grannarna visar att tidpunkten för när den ena parten känner röklukt inte tydligt korrelerar med tidpunkten för vedeldningen.

Det kommer röklukt då man eldar

Byggnads- och miljönämnden har också diskuterat grannfejden. Det gjorde nämnden på sitt senaste möte.

Nämnden konstaterade att eldningen är normal och att rökutsläppen inte förorsakar förorening av miljön.

Inspektionen visade att grannen inte bränner nattetid och att det inte förekommer särskilt mycket röklukt kring huset.

Vedeldning medför tidvis röklukt, men det är normalt och hör till livet på landet, konstaterar nämnden.