Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Halli är Pargas fadderfartyg

Uppdaterad 18.06.2015 14:17.
Oljebekämpningsfartyget Halli.
Bildtext Befälhavare, kaptenlöjtnant Sam Antonen, Pargas stads informationschef Anne-Maarit Itäinen och första officer, premiärlöjtnant Mika Koutu.

Pargas stads fadderfartyg Halli, byggt 1986, används för oljebekämpning och serviceuppgifter.

Finlands miljöcentral äger fartyget, marinen svarar för fartygets bemanning och drift. Halli är välutrustat för att samla upp olja, men det är som tur sällan fartyget behöver rycka ut på sådana uppdrag.

Några riktigt stora oljeutsläpp har inte förekommit i Skärgårdshavet under de senaste åren. Hallis uppdrag är ofta att vara på plats vid hotfulla sitationer för att förhindra att oljan sprider sig, berättar första officer, premiärlöjtnant Mika Koutu.

Oljebekämpningsfartyget Halli borstar oljan ur havet.
Bildtext Stora borstar på fem meter långa trissor rengör havsvatten från olja.

Utöver oljebekämpning, som styrs från miljöcentralen, utförs de uppgifter som åläggs av marinen.

- Vi servar patrullfartygen: förser dem med bränsle, vatten och ammunition. Vi har också beväringar ombord, de tjänstgör cirka sex månader, berättar Koutu.

Vad innebär det för er att Pargas stad är fartygets fadder?

- Det betyder mycket. Pargas är en stad mitt i vackraste skärgården och här är miljöaspekten speciellt viktig, säger Koutu.

Yle Åboland passade på att stiga ombord på fartyget då det besökte Kalkstranden i Pargas.

Hör Koutu berätta om hur oljeuppsamling går till i praktiken och om hur vinterisarna påverkar oljebekämpning.

Artikeln är uppdaterad kl. 11.30 med kaptenlöjtnant Sam Antonens och premiärlöjtnant Mika Koutus militärgrader.