Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Reservkraftverket i Kristinestad stängs

Från 2015
Björnön i Kristinestad.
Bildtext Kolkraftverket i Kristinestad flankerat av vindkraft.
Bild: Yle/Roger Källman

Pohjolan Voima stänger två reservkraftverk, ett i Björneborg och ett i Kristinestad. Enligt vd Petri Hurri går det inte att få lönsamhet i produktionen på grund av stödet till vindkraften.

Kolkraftverket i Kristinestad byggdes i början av 1980-talet, men under det senaste året har det bara varit i bruk under kortare perioder som reservkraftverk.

- Det har använts vid kallt vinterväder och som stöd när annan elproduktion har fallerat, säger Petri Hurri som är vd för PVO-värmekraft.

Det är inga små kraftverk det handlar om. Det i Kristinestad har en effekt på 242 megawatt och det i Tahkoluoto i Björneborg är nästan lika stort.

"Finland blir mer sårbart"

Kraftverket i Kristinestad har varit igång under juni månad, men körs nu ned på obestämd tid liksom det i Björneborg. Det betyder att Finland förlorar reservkraft på nästan 500 megawatt.

Beslutet får samhälliga konsekvenser, säger Petri Hurri.

- De här två kraftverken är bland de största återstående som bidrar med reservkraft till Finland. Vårt beslut innebär tyvärr att Finlands energiförsörjning blir ännu mer osäker framöver, särskilt vintertid, säger Petri Hurri.

"Ny kärnkraft väger inte upp"

Som en jämförelse kommer kärnkraftverket Oliluoto 3 att få en effekt på 1600 megawatt medan det i Pyhäjoki får en effekt på 1200 megawatt.

- Tittar man tre år tillbaka så har reservkraft försvunnit från Finland i sådan utsträckning att Olkiluoto 3 inte väger upp förlusten, säger Petri Hurri som ändå säger att man inom Pohjolan Voima inte är beredd att bidra till Finlands energistabilitet på "talko".

Oklart med personalen

- Det går inte att få lönsamhet i verksamheten med de elpriser vi har i dag. Till en del beror det på den svaga konjunkturen, men till en del kan man också skylla på vindkraften. Samhällsstöden är så stora i Finland och Sverige att de ytterligare sänker elpriserna, säger Petri Hurri.

Totalt har de två kraftverken sysselsatt 68 personer och ett 60-tal underleverantörer. Ungefär halva personalen har jobbat i Kristinestad.

- Vi börjar utreda vad som händer med personalen nu, säger Petri Hurri.