Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fyra övergångar kan bli tunnel i Mjölbolsta

Från 2015
Plankorsning vid Mangård i Mjölbolsta.
Bildtext Bland annat korsningen i Mangård kan komma att försvinna.
Bild: Yle/Veronica Montén

Raseborg vill bygga en underfart till tågbanan i Manngård i närheten av Mjölbolsta. På det sättet går det att få bort fyra plankorsningar.

Det är järnvägsöverfarterna vid Ingvalsby, Vaktstugan, Mangård och Mengels som försvinner. Staden vill genom järnvägsviadukten förbättra säkerheten på riksväg 25.

Tanken är att staden ska betala 356 000 euro under år 2015 för projektet. Helheten beräknas kosta mellan 1,6 och 2 miljoner euro och meningen är att Trafikverket står för resten av kostnaderna.

Förutom underfarten ingår också förbättrandet av vägar.

Om allt går planenligt så kan byggandet inledas under hösten-vintern 2015 och vara färdigt sommaren 2016.

Projektet är en del av den vägplan som ska förverkligas för riksväg 25 i Mjölbolsta och detta gynnar också Hangö-Hyvingebanan.

Vägplanen är ännu inte godkänd utan behandlas just nu hos Trafikverket.

Ett slutligt beslut fattas då alla inblandade parter finansiellt förbundit sig att delta. Förutom Raseborgs stad ska också Nylands NTM-central och Trafikverket vara delaktiga.

Redan år 2009 behandlade staden ärendet med att förbättra riksväg 25 mellan Mjölbolsta och Svartå, bland annat med mitträcken.

Stadsstyrelsen (15.6) och samhällstekniska nämnden (16.6) har gett grönt ljus åt projektet.

Diskussion om artikeln