Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ensamboende mår bättre än tidigare

Från 2015
Kvinna sitter på parkbänk och tittar ut över havet
Bild: Yle

De som bor ensamma i Helsingfors mår bättre än tidigare, men löper fortfarande större risk att bli utslagna, visar Helsingforsundersökning.

En färsk undersökning och rapport om ensamboendenas upplevda livskvalitet visar att de ensamboende helsingforsarna mår bättre än tidigare och nästan lika bra som de som bor med andra.

Det är forskare Pekka Borg på Helsingfors stads faktacentral som gjort undersökningen.

- Att folk alltmer bor ensamma i städer är en trend som pågått i årtionden och den hänger ihop med bland annat urbaniseringen, arbetsmarknaden och delvis med att kvinnor lever mer självständigt än tidigare.

Borg ser att trenden håller på att avta en aning, dels då boendekostnaderna gör att många börjat leva alltmer med rumskamrater, inte bara ungdomar.

De ensamboende med fast heltidsanställning klarar lika bra ekonomiskt som de som bor i familj. De som är arbetslösa och ensamboende upplevde sig ha det väldigt kärvt ekonomiskt.

Vänner viktiga för ensamma

De viktigaste välfärdsfaktorerna är människorelationer och hälsa oberoende av hur man bor, kan man läsa i rapporten.

Ensamboende är inte en homogen grupp. För många är ensamboende en möjlighet och ett eget val, för andra ej.

På sjuttiotalet var endast var fjärde bostad ensamboende då de idag utgör över hälften, sammanlagt 153 000 i huvudstaden.

Vänskapsrelationer är ofta viktigare för ensamboende än för de som bor i familj, berättar Borg.

Läs mera

Borde byggas mer för ensamma

Som ensamboende löper man större risk att bli utslagen i samhället, berättar Borg som poängterar att man som ensam till exempel måste klara sig på endast en inkomst, ifall man blir sjuk och behöver hjälp.

- Den upplevda livskvaliteten har hela tiden blivit bättre. Man bör ändå uppmärksamma att arbetslöshet och fattigdom är vanligare bland ensamboende. Tjugo procent av de ensamboende upplever ensamhet i sin vardag då endast två procent av de som bor med andra upplever sig ensamma.

Borg anser att man borde komma ihåg ensamboende mera i samhällsplaneringen, då gruppen utgör en så stor del av invånarna. Det borde till exempel byggas mera bostäder som är anpassade för ensamboende.

- På samma sätt som man satsar på familjepolitiska program borde man satsa på ensamboendes situation, också i ett förebyggande syfte.

- Ensamma har ofta mer behov av fritidsaktiviteter, gärna med låg tröskel då blygsel kan vara ett problem av hos en del ensamma.

Carl Lindgren