Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oenigt kring skolmatens framtid i Jakobstad

Uppdaterad 19.06.2015 09:11.
Ugn

Köket i Rådmans skola i Jakobstad ska, enligt ritningarna bli ett så kallat cook and chill-kök. Men inga politiska beslut har tagits. Renoveringen kostar mycket och nu är man oense om metodens förträfflighet.

Cook and Chill betyder att maten tillreds i ett kök och snabbt kyls ner. Därefter transporteras den till platsen där maten ska ätas och värms upp där. I Rådmans kök tillreds varje dag 1 100 matportioner som transporteras till stadens skolor. Köket behöver renoveras och på ritningarna som snart är klara är köket utrustat för cook and chill.

- Vi utgår från att det blir Cook and chill-metoden, säger Rune Hagström, tf. teknisk chef.

En rundringning bland medlemmar i tekniska nämnden och i sektionen för interna stödtjänster ger inget svar på frågan hur detta beslut tagits eller om det ens tagits.

- Vi har inte fattat beslut i frågan, säger Harald Wester (SFP) som är medlem i både nämnden och sektionen.

Enligt Rune Hagström är det i nuläget problematiskt att hålla maten varm under transporterna. Det är stressigt att få den klar i tid för transport vilket belastar personalen. Dessutom ska maten klara kvalitetsbestämmelserna.

Med cook and chill skulle kunde man möta kvalitetskraven och samtidigt kunna tillreda mat i flera repriser under dagen. Med metoden står sig maten i flera dagar så att man också kan transportera mat för flera dagar åt gången.

Oenighet om kostnader

Kosthållschef Lisa Kentala i Jakobstad
Bildtext Lisa Kentala

Enligt Hagström kunde man börja arbeta enligt denna metod i nästa år efter en renovering för 600 000 euro, vilket har budgeterars. Men kosthållschef Lisa Kentala uppskattar att kostnaderna för cook and chill kommer att uppgå till hela två miljoner euro.

- Skolor och daghem har inte kylanläggningar för att uppbevara mat för flera dagar. Inte heller finns det grytor och ugnarna är dessutom små och gamla och håller inte måttet. Det skulle innebära betydande investeringar, säger Kentala.

Hagström å sin sida säger att den befintliga utrustningen i köken duger för att uppbevara och värma maten.

Kentala säger att exempelvis soppor som levereras enligt cook and chill-metoden kräver att personalen i serveringsköken är kockutbildade. Det är svårt att hitta utbildade kockar för storhushåll och dagens metod är därmed enklare eftersom det räcker med hygienpass.

- Vi måste se över personalens kompetens men det beror också på vilken matsedel vi väljer, säger Hagström.

Vem bestämmer?

Kentala är inte övertygad om att cook and chill är den rätta vägen att gå sedan hon bekantat sig med metoden i Birkala.

- Det påminde om en industrialiserad tillverkning av mat med mycket tillsatsämnen. Jag förstår att konceptet används i norra Finland där avstånden är långa, men det är inte fördelaktigt i Jakobstad, säger Lisa Kentala.

Carola Sundqvist, SFP, fullmäktiges ordförande i Jakobstad, säger att frågan om cook and chill behöver diskuteras mer.

- Jag anser att en så här stor förändring gällande skolmaten kräver ett politiskt beslut, säger Carola Sundqvist.

- Det gäller mathushållningen i stadens skolor och då tycker jag att politikerna måste vara medvetna om att den här förändringen är på gång. Vi är inte alls eniga om det här och frågan är ju om ingenjörerna ska besluta om skolmaten. Eller ska vi låta dem som förstår näringsvärdena vara med och bestämma?, frågar sig Sundqvist.