Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad positiv till att stöda scenkonsten

Från 2015
campus allegro
Bildtext Campus Allegro

Några pengar beviljade stadsstyrelsen inte på måndagen utan beslöt sända ärendet till budgetberedningen. Novia har anhållit om att staden ska stöda utbildningen i scenkonst med 48 000 euro per år.

Det var i början av juni yrkeshögskolan Novia beslöt flytta undervisningen i scenkonst från Vasa till Jakobstad. Bakom beslutet låg flera skäl, inte minst att fler studerande stärker förutsättningarna för högskoleutbildning i Jakobstad.

Flytten ger också en högre nyttjandegrad av Schaumansalen.

Förslaget från Novia till staden Jakobstad var att staden förbinder sig betala hyra i Campus Allegro för undervisningsutrymmen och ge scenkonsten tillgång till Schaumansalen en dag per vecka. Sammanlagt 48 000 euro per år.

För övriga tilläggskostnader kommer Novia att söka understöd från annat håll.