Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Målet är en arbetsplats

Uppdaterad 23.06.2015 06:14.
Projektledare Nina Pihl
Bildtext Projektledare Nina Pihl

Arbetslösa och arbetsgivare ska få lättare att hitta varandra med hjälp av ett nytt projekt i Österbotten. Jobbmatching heter projektet som drivs av Yrkesakademin i Österbotten.

- Mål och mening med projektet är att matcha rätt person med rätt arbetsplats, säger projektledare Nina Pihl på Yrkesakademin i Österbotten.

Projektet rikar sig till unga vuxna långtidsarbetslösa, invandrare och delvis arbetsföra, i huvudsak personer som av en eller annan orsak kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Tröskeln växer med tiden

- Det kan vara sådana som har utbildning men saknar språkkunskaper, personer med funktionshinder eller personer som varit länge arbetslösa. Med tiden blir trösklen högre och högre att ta sig ut för att söka ett jobb.

I projektet får de handledning och kompetenshöjning för att bli anställningsbara. Nina Pihl räknar med att de ska handleda ungefär hundra personer.

- Målet är att hitta en arbetsplats. Det kan vara arbetsprövningsplats eller något, men ett arbete. Och att kunna avbryta långa peroider av arbetslöshet, säger Nina Pihl.

Klienternas behov, personlighet och kompentens avgör vilka arbetsplatser som projektet vänder sig till. Men de ser också om där finns arbetsplatser som har särskilda behov av arbetskraft.

Långtidsarbetslösa kostar mera

Bakgrunden till projektet är lagen som trädde i kraft vid årsskiftet beträffande kommunernas ökade kostasndsansvar för långtidsarbetslösa. Målet är att minska antalet arbetslösa i Östebotten.

Initiativet till projektet kommer från Närings-, tafik- och miljöcentralen. Yrkesakademin är projektaktör i Österbotten.

Projektet finansieras av EU och den totala budgeten är 245 000 euro och andelen kommunal finansiering är dryga 49 000 euro.

Kommunernas andelar i projektet är beräknade utgående från antalet arbetslösa i kommunen.