Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Exklusiva ting grävdes fram vid Raseborgs slott

Från 2015
Uppdaterad 23.06.2015 16:44.
Utgrävningar vid Raseborgs slottsruiner.
Bildtext Utgärvningarna vid Raseborgs slottsruiner har gett ny information om livet på medeltiden i borgen och dess omgivning.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Under årets utgrävningar på Slottsmalmen har arkeologer hittat nya fynd som gör att forskarna än en gång får revidera sina teorier om hur livet på slottet var under medeltiden.

Årets utgrävningar vid Raseborgs slott är över och arkeologerna fortsätter nu analysera de föremål som grävts fram. Utgrävningarna har varit lyckade, enligt arkeologerna.

Det som varit mindre bra i år är det regniga vädret, som försvårat utgrävningarna.

Bit från ett glaskärl från Medeltiden.
Bildtext Bit från ett glaskärl från medeltiden..
Bild: Yle/Lukas Lundin

Årets utgrävningar har skett alldeles invid fjolårets utgrävningsplats på den så kallade Slottsängen öster om slottet.

Arkeologerna har i år funnit en massa spår av olika slags aktiviteter från den tiden då Raseborgs slott var i användning, det vill säga medeltiden.

Skärvor av glasbägare

Det som är värdefullt för arkeologer är de lager av avfall som man funnit. Det handlar om både avfall från bebyggelsen runt slottet och avfallslager från själva slottet.

- Mest handlar det om benmaterial men också annat material från slottet, berättar Georg Haggren som är forskningschef för projektet.

För Haggren har de värdefullaste fynden varit de skärvor av glasbägare som man funnit. Glasbägarna är importvaror från Böhmen. Exklusiva ting kallar han dem.

Forskare och arkeolog Elina Terävä.
Bildtext Elina Terävä är forskare vid Helsingfors univeristet.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Bland fynden finns också en bordskniv och en pilspets från en pil för armborst. Dessutom har man hittat bitar av keramik och stengods.

- Man har verkligen funnit en hel del glasbitar just i Raseborg, kanske mera än vid andra borgar i både Finland och Sverige, berättar forskaren och arkeologen Elina Terävä.

En pilspets från ett armborst från medeltiden, hittad vid Raseborgs slott.
Bildtext En pilspets från en pil för ett medeltida armborst har hittats vid slottet.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Själv är Terävä mest intresserad av vapen så pilspetsarna är hennes favoriter bland alla fynd.

Ändrade teorier - igen

Georg Haggren säger att årets fynd igen har betytt att man blir tvungen att redigera sina teorier om livet kring slottet.

- Det hör till forskningen. Mera kunskap gör gamla teorier föråldrade. Helhetsbilden av tiderna blir hela tiden bättre.

Utgrävningar vid Raseborgs slottsruiner.
Bildtext Georg Haggren.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Redan senaste sommar upptäckte en husgrund, som ligger alldels för lågt enlig vad man trott kunde vara möjligt. Det här på basen av de uppskattningar av höjdkurvor som gjorts för olika tidsåldrar i Finland.

- Husgrunden har gett forskarna huvudbry, säger museichef Dan Lindholm vid Västra Nylands landskapsmuseum.

Orsaken till den låga platsen och vad byggnaden användes till kommer kanske fram när arkeologerna nu så småningom börjar analysera resultaten av utgrävningarna.

Arkeologiska utgrävningar vid Raseborgs slottsruiner.
Bildtext Utgrävningarna har försvårats på grund av det regniga vädret.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Liknande lågtliggande socklar har man också hittat i Åbotrakten, men någon teori om varför sådana förekommer vill Lindholm inte komma med ännu.

Hur stor var traktens befolkning?

Georg Haggren säger, att det generellt är svårt att uppskatta befolkningens storlek i Raseborgs slott och i trakten runtom. Men från mitten av 1500-talet finns det bra räkenskapsmaterial som berättar att det i slottet bodde 20-30 personer ungefär ett halvdussin personer vid ladugården och några få personer i Snappertuna kyrkoby.

De här siffrorna år från tiden då slottets blomstringstid var förbi. På 1400-talet bodde det säkert betydligt mera folk både i borgen och i trakten runtom, säger Haggren.

- År 1558 stängdes slottet när den gamla ölkällaren rasade och man byggde den nya kungsgården i Ekenäs. Så ölkällarens fall blev också slottets fall, kan man säga, säger Georg Haggren.

Intresserade har fått vara med

Det är inte bara yrkesfolk som deltagit i sommarens vetenskapliga utgrävningar. En grupp deltagare i en kurs från Hangö sommaruniversitet har också varit med.

Två som tagit chansen att delta är Pia Forsell och Kim Björklund. De har vanan inne efter att redan tidigare somrar varit med, om inte i Raseborg så på andra platser.

- Det är spännande och givande att vara med, fastän man först blir öm i låren och sedan i knäna av de obekväma ställningar man har när man gräver sig fram med en liten murslev, säger Pia Forsell.

Pia Forsell.
Bildtext Pia Forsell vill gärna vara med och gräva igen.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Björklund har tidigare grävt fram stenåldersfynd, så medeltiden som det handlar om i Raseborg är ny och intressant med alla metallföremål man finner där.

- Att gräva upp föremål som legat i jorden i flera hundra år ger en kick att fortsätta, säger Björklund.

Att det dessutom finns arkeologer på plats som kan berätta om de föremål man gräver upp, gör allt bara mera intressant, enligt Björklund.

Utgrävningar vid Raseborgs slottsruiner.
Bildtext Kim Björklund deltog i utgrävningarna.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Det intressanta med just Raseborgs slott är att det finns föremål från 1400-, 1500- och 1600-talet på samma ställe, tillägger Forsell.

Båda är på det klara med att de nog fortsätter med sitt intresse också nästa sommar.

Fortsättning följer nästa år

Utgrävningarna på Slottsängen öster om Raseborgs slott påbörjades år 2008 och fortsatte sommaren 2009.

Där grävde arkeologer efter fynd ifjol liksom i år.

- Nästa sommar fortsätter utgrävningarna, säger forskningschef Georg Haggren