Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Årets by är till för alla

Från 2015
Uppdaterad 23.06.2015 12:20.
Pia Smeds, Paula Löfvik och Jenny Öist

Älvbyarna i Korsholm är årets by i Österbotten. Samarbete och gemenskap är kännetecknande för de sex byarna som älven flätar samman.

Längs med Kyro älvs stränder ligger byarna Voitby, Staversby, Miekka, Martois, Veikars och Anixor. Tillsammans bildar de Älvbyarna - årets by i Österbotten. Byarna är en helhet som ger invånarna trygghet, lugn och närhet till naturen.

Inflyttningen till byarna består främst av barnfamiljer. I Veikars finns bland annat skola och daghem.

- Nyinflyttade bybor säger att det är en lottovinst att flytta till Älvbyarna. Att få utnämningen årets by är stolthet och en stor ära, säger Pia Smeds som är ordförande för byarådet.

Här existerar inga gränser och man vill inte fästa sig vid gamla strukturer. Istället blickar Älvbyborna framåt mot framtiden och där får samarbete en allt viktigare roll. Inte bara byarna sinsemellan, utan också med hela regionen.

- Gränser är konstlade. Samarbete oberoende av gränser är det viktigaste, säger Smeds.

Idérika bybor

I Älvbyarna frodas kreativiteten. Kursverksamhet, må bra dag och byafesten är bara några exempel på vad som händer i byn. Invånarna är också nöjda med den service som finns att tillgå.

- Eventuellt kan vi locka folk utifrån att komma hit och besöka byarna och kanske konstatera att det här skulle var en bra plats att bo på, säger Jenny Öist.

Byborna skapar sin egen service i Älvbyarna. Föräldraföreningen startade Veikids som erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet i pensionärshemmet. Där möts alltså Älvbyarnas yngsta och äldsta invånare. En interaktion över åldersgränserna.

På lördag 27.6 ordnar Älvbyarna byfest med start klockan 16.00 på Skatila sportplan. Då får byborna ta del av utmärkelsen som årets by.