Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Regeringen vill skära i biblioteken

Från 2015
Uppdaterad 24.06.2015 15:05.
bibliotek i S:t Karins
Bildtext Böcker finns, men biblioteken föreslås bli en frivillig kommunal angelägenhet.
Bild: Yle/Monica Forssell

Finland var en av de första länderna i Europa som fick en egen bibliotekslag, år 1928. Lagens uppgift är att garantera att alla finländare har tillgång till bibliotekstjänster. Men nu vill regeringen göra det frivilligt för kommunerna att följa den här lagen.

Karolina Zilliacus, som är bibliotekschef på Pargas stadsbibliotek, är oroad över att finländare sätts i en ojämlik situation om kommunerna själva får bestämma om de vill upprätthålla biblioteksverksamhet eller inte. Då beror det på om man bor i en kommun som prioriterar kultur eller inte.

– Det handlar om demokrati och att alla ska var lika inför lagen, och den rätten är hotad om regeringen får som den vill, säger Zilliacus.

Karolina Zilliacus har nu arbetat cirka en månad som bibliotekschef i Pargas.
Bildtext Karolina Zilliacus
Bild: Yle/Carmela Johansson

Det här har också fått Finlands biblioteksförening att reagera. De har skrivit en protestskrift till undervisnings- och kulturministeriet där de kräver att Finland också i fortsättningen ska ha en förpliktigande bibliotekslag. I sin skrivelse slår Finlands biblioteksförening fast att Finland behöver en bibliotekslag för att kunna garantera bibliotekstjänster som håller god kvalitet i hela landet.

– Det är främst biblioteken i små kommuner med dålig ekonomi som är hotade om regeringen får igenom den tänkta lagändringen, säger Jukka Relander på Finlands bibliotelsförbund.

Kommunerna kunde spara pengar

På Kimitoöns bibliotek håller bibliotekschef Eija Sjöblom med och betonar att bibliotek är en närservice som borde förbli det. Hon påpekar också att biblioteken är en av de mest uppskattade kommunala tjänsterna bland finländare, och att Finlands bibliotek håller hög standard.

– Vi har en av de bästa bibliotekstjänsterna i världen, säger Sjöblom.

Regeringens mål med att göra det frivilligt för kommunerna att ha bibliotek är att det är en möjlighet för kommunerna att spara pengar. Men Sjöblom säger att bibliotekets kostnader av Kimitoöns totala utgifter är väldigt liten, bara en procent.

Bild: Yle/ Nora Engström

I regeringsprogrammet finns också insatt flera andra lagar som berör kommunernas uppgifter som regeringen har tänkt att ska vara frivilliga att följa. Flera av dem berör kulturverksamhet. På samma sätt som med bibliotekslagen är regeringens tanke att minska på kommunernas uppgifter så att kommunerna på detta sätt kan spara pengar. Det här är en del i regeringens sparprogram eftersom kommunerna inte heller kan räkna med ökat stöd från staten och därför tänker regeringen istället minska på kommunernas uppgifter.

"Kultur får inte kosta någonting"

Maria Lassén-Seger, informationsspecialist på Humanistiska fakultetens bibliotek vid Åbo Akademi, tycker att regeringens syn på kultur är oroväckande.

– Jag ser ett återkommande tankesätt här: Kultur får inte kosta någonting. Kultur är någonting som vem som helst kan göra helt gratis. Och det kan man, men det behövs också institutioner som skapar utrymmen för kulturverksamhet och därmed en viss professionalism.

Lassén-Seger citerar en person som sade att det talas alltför mycket om vad saker och ting kostar och alltför lite om vad saker är värda. Hon menar att vi behöver en värdediskussion om hurudant samhälle vi vill leva i, och tycker sig se att en sådan diskussion också har tagit fart.

Lassén-Seger vill också lyfta fram att biblioteken är en av de få platser i en stad där man kan vistas gratis och dit alla grupper i samhället kan komma.

Sjöblom och Zilliacus är ändå inte oroliga för sina respektive bibliotek eftersom de litar på att lokalpolitikerna i Pargas och Kimitoön värdesätter kultur.

Artikeln korrigerad 24.6.2015 kl. 15.05: Arbetsgruppens arbete är inte lagd på is, som det ursprungligen stod i artikeln

Text: Emma Strömberg

Yle Åboland

Spela upp