Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inget jakttillstånd på mås i Jakobstad

Från 2015
Måsharmoni vid Tistronskatan i Härkmeri. Foto Marianne Sjöström

Det var strax före midsommar som Närings-, trafik- och miljöcentralen beslöt att inte bevilja undantagslov. Det var Kyrkoby och Vestersundsby delägarlag samt villaägare som ansökt om skyddsjakt och äggpickning.

Till sitt stöd hade de en namnlista med över 600 personer. Hälsoinspektionen har upptäckt salmonellabakterier i viken specifika för måsfåglar och barn har uppmanats inte bada i vattnet.

Men den rikliga förekomsten av måsburna bakterier och det dåliga vattnet i räckte inte för NTM-centralen att avvika från fridlysningsbestämmelserna i naturvårdslagen.

I stället rekommenderar NTM-centralen fortsatt utredning om varför måsarna samlas i området. Andra orsaker till vattnets dåliga kvalitet ska också utredas vidare och motverkas.

Farmområdet har också utpekats som en näringskälla för måsarna och därmed en bidragande faktor till den höga måsförekomsten.

Österbottens tidning var först med nyheten.