Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Varuboden-Osla vill bygga Prisma i Karis

Från 2015
Uppdaterad 26.06.2015 09:46.
Byggnaden i Karis där Jysk och Sportia finns.
Bildtext Affärerna i Bergmanfastigheten fortsätter som hyresgäster.
Bild: Yle/Pia Santonen

Varuboden-Osla har köpt gamla Bergmanfastigheten i Läpp i Karis. Varuboden-Oslas vd Hannu Krook säger i ett pressmeddelande att andelslaget i samarbete med Raseborgs stad kan få en lösning i Läpp där Prisma kan bli en drivande kraft.

I Bergmanfastigheten fortsätter tillsvidare affärerna Jysk och Sportia tillsammans med Sotka som flyttar in och öppnar där på torsdag (25.6).

Krook säger att andelslaget vill utveckla serviceutbudet i Raseborg både kring dagligvaru- och bruksvaruhandeln.

Överenskommelsen nu innebär att Läpp kan utvecklas till ett centralt affärscentrum i Raseborg med trafikmässigt idealt läge.

- Jag tror starkt att Läpp och närområden har dragkraft och kan locka betydelsefulla aktörer inom handelsbranschen, säger Krook.

Han säger att investeringarna skulle skapa en betydande mängd jobb och stärka livskraften i Raseborg med närområde.

Bollar med olika modeller

Varuboden-Osla har köpt Bergmantomten och två mindre markområden invid. De är tillsammans knappt 13 000 kvadratmeter. Butiksbyggnaden på tomten är 3 300 kvadratmeter.

Varuboden-Oslas utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen säger att tomten med nöd och näppe är tillräckligt stor för en Prisma-affär.

- Inga detaljerade planer är ännu klara, men vi har diskuterat möjligheten med parkeringshall under marken och parkering på taket, säger Pöyhönen.

Han påpekar också att Varuboden-Osla äger ABC-tomten på andra sidan vägen. Den del av tomten som finns mitt emot Bergmanfastigheten används nu som parkering för långtradare.

- Vi kan kanske också använda oss av den tomten, säger Pöyhönen.

Byggrätten på tomten andelslaget nu har köpt är 4 500 kvadratmeter och den rätten gäller dagligvaruhandel.

- En Prisma är nog större än det, men vi måste se över vilket sortiment vi har. Vi behöver till exempel inte erbjuda byggmaterial om det redan finns ett stort utbud av sådant i området. Ingen bygger onödiga kvadratmetrar i dagens läge, men mer än 4 500 behöver vi.

Också vd Hannu Krook säger att konceptet ännu är oklart och att det därför inte ännu går att säga om man kommer att riva Bergmanbyggnaden och bygga nytt eller om man kan använda byggnaden i Prismabygget.

Norra hamnen sämre alternativ

Jukka Pöyhönen säger att Norra hamnen i Ekenäs för tillfället är en sämre lösning för Varuboden-Osla.

- Vi har en S-market riktigt nära, parkeringen blir dyr och trafikmässigt är Läpp ett bättre alternativ.

Han understryker att inga beslut är fattade och att alla alternativ ännu naturligtvis är möjliga, men målet nu är att få en Prisma till Läpp i Karis.

- Det kommer att ta flera år och vi har långa hyreskontrakt med dem som nu verkar i fastigheten.

Överraskning för staden

Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl säger för sin del att Varuboden-Oslas köp av Bergmanfastigheten kommer som en överraskning även om staden nog har varit medveten om att Varuboden vill bygga Prisma i området.

Också stadsdirektör Mårten Johansson försäkrar att Varuboden-Oslas tomtköp kommer som en nyhet för honom.

- Vi har diskuterat ingående med andelslaget och diskuterat med dem om vad som gäller i landskapsplanen och i lagstiftningen.

Jan Gröndahl understryker att staden inte har någon vilja i ärendet.

- Staden vill ingenting. Vi vill först veta vad som är möjligt.

Också stadsdirektör Mårten Johansson är inne på samma linje.

- Vi är som tidigare beredda att diskutera med alla företagare och diskutera om vad som är möjligt. Men i det här skedet kan vi inte säga något mera. Ingen har ännu föreslagit en ändring av planen.

Samtidigt säger Johansson att Raseborg vill utveckla handeln i centrum enligt den lagstiftning som nu gäller.

- Vi har ju inte så många andra realistiska möjligheter. Den som lever får se.

Planen måste ändras

För tillfället finns det en godkänd detaljplan över området som gör det möjligt att bygga en dagligvarumarknad på 4 500 kvadratmeter i området. Enligt Varuboden-Osla finns den byggrätten just på den tomt man nu har köpt.

En stormarknad är ändå betydligt större än 4 500 kvadratmeter och därför behövs en ändring av detaljplanen för att det bygget ska kunna genomföras.

- Att man direkt skulle kunna gå ut över den byggrätten har vi nu inget svar på. Är det frågan om planändring eller något annat måste vi ta ställning till. Men utan planändringar eller undantag kan man inte bygga utöver de här 4 500 kvadratmetrarna, säger Gröndahl.

Landsskapsplanen kan förhindra

Landsskapsstyrelsen för Nylands förbund har ändå sagt nej till mera byggrätt i området. Byggrätten för all handel i området är 30 000 kvadratmeter. Den byggrätten består till merparten av specialaffärer så som möbelbutiker.

Staden har ansökt om en förhöjning av byggrätten till 38 000 kvadratmeter, men landskapsstyrelsen sa nej och vill att invånarna ska använda tjänsterna i centrum och inte utanför.

- Raseborg har sagt att Läpp är ett utmärkt område för specialvaruhandel, men inte heller den handeln har landsskapsstyrelsen varit villig att höja andelen kvadratmeter för, säger stadsdirektör Mårten Johansson.

Tekniska direktören Jan Gröndahl säger för sin del att landskapsplanen närmast gäller områden som saknar en detaljplan. Frågan blir ändå aktuell om man vill ändra på detaljplanen och godkänna mera kvadratmetrar.

- Det här är den stora frågan och som jag inte kan svara på. Det blir ju då en process där vi måste föra diskussionerna med landskapsförbundet och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) för att utreda möjligheterna.

Handelslagstiftningen säger att större dagligvaruenheter ska placeras på centrumområden, säger Gröndahl.

- Vår tolkning tidigare har varit att det här inte riktigt är centrumområde. Ur stadens synvinkel förutsätter det här nog en noggrann utredning och en eventuell planändring.

Varuboden-Osla tror på lösning

Varuboden-Oslas vd Hannu Krook är ändå optimistisk och tror på att man nog kommer att finna en lösning. Bland annat hänvisar han till den nya regeringen som har lovat förändringar och att ge mera bestämmanderätt åt kommunerna.

- Vi tror till och med att man med nuvarande lagstiftning kunde ta till åtgärder som gör ett byggande av en Prisma i Läpp möjligt. Men vi har inte lösningarna ännu. Det kommer att kräva mycket arbete och samarbete, säger Krook.

Alla kommuner skulle säkert gärna se att de fick mera att säga till om och att NTM-centralerna hade mindre makt, konstaterar Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Stadsdirektör Mårten Johansson har å sin sida en pessimistisk syn bakåt och säger att kommunerna tvärtom hittills har fått allt mindre att säga till om när det gäller planeringen.

- Det skulle säker vara på sin plats att ge ökat inflytande åt kommunerna särskilt när det gäller undantagslov och det har regeringen sagt. Men frågan om stormarknader har varit en helig fråga för förvaltningen i Helsingfors under en lång tid, säger Johansson.

Bra läge

Fastigheten i Karis har ett bra trafikläge, säger Varuboden-Oslas vd Hannu Krook.

- Vi har analyserat läget och ser att Läpp ligger bra till trafikmässigt med tanke på hela Raseborgsområdet. Det kan bli ett riktigt bra handelsställe.

Krook poängterar ändå att det kommer att ta tid att jobba fram en planlösning, men han tror starkt på tanken på en Prisma i Läpp.

- Annars skulle vi inte ha gjort den här investeringen. Vi tror att vi på något sätt kan hitta en lösning som passar alla parter.

Han hoppas och tror också på att etableringen kommer att locka mera affärer till Läpp.

- Om Raseborg kan locka en stark aktör till området så kommer det att locka också andra aktörer till området, säger Krook.

Yle Vega Västnyland

Spela upp

Artikelns rubrik ändrades 14.45 från "Karis får stormarknaden Prisma" till "Varuboden-Osla vill bygga Prisma i Karis" eftersom alla nödvändiga beslut i frågan ännu inte är fattade.

Diskussion om artikeln