Hoppa till huvudinnehåll

Sommarjobb

Sommarjobb 93: Vuxet i uniform

Från 2015
Solbrillor på bryggan
Bild: Creative Commons / Unsplash

Jag och några andra fick ett jobb som guider på museibåtar då vi var 16. Vi hade kontakter via scouten.

Till jobbet hörde också biljettförsäljning. Vi fick jobba självständigt och skulle lära oss allt om en gammal minröjare och en fregatt som hörde till det maritima museet. Jag minns att en kollega tappade kassan i havet...

Det kändes kul och vuxet, för vi fick öppna och stänga själva och fick bära en uniform. Det var ju tyst ibland, så man kunde lägga sig på däcket och sola.
- Lotita, 33.

Hjälp oss samla historier från Svenskfinland

Vi vill veta hur Svenskfinland fixat sina första sommarjobb.

Hur gammal var du när du sommarjobbade för första gången? Vad jobbade du med? Hur fick du jobbet, var det via kontakter eller fixade du det själv? Vad ingick i dina arbetsuppgifter? Hurdan erfarenhet var det?

Formuläret är inte längre tillgängligt.