Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Protester mot val av entreprenör i Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 24.06.2015 16:42.
Rådhuset i Jakobstad
Bildtext Rådhuset i Jakobstad.

Valet av entreprenör för renoveringen av Rådhusets grund har orsakat protester i Jakobstad. Två har sökt om rättelse mot valet av Mäenpää Byggnads Ab.

Sprickorna i väggarna och valven i Rådhuset i Jakobstad blir allt större

Sektionen för interna stödtjänster valde i maj Mäenpää Byggnads Ab som entreprenör för renoveringen av Rådhusets grundkonstruktion. Mäenpääs offererade det lägsta priset, 1 221 750 euro.

Byggnadsföretaget Pedecon och Erkki Salmu, själv medlem i Sektionen för interna stödtjänster, har yrkat på rättelse. Den vinnande offerten saknade viktiga bilagor som påvisar anbudsgivarens lämplighet. Bilagorna efterfrågas i offertförfrågan.

Tre absoluta krav

Stadssekreterare Milla Kallioinen säger att det finns tre absoluta krav när man väljer entreprenör. Offerten ska väljas enligt förmånligaste godkända pris, offerten ska lämnas in i tid samt vara giltig i minst tre månader.

- Avsaknaden av bilagor gör inte att offerten strider mot anbudsbegäran. Bilagorna inte är ett absolut krav utan de kan även lämnas in vid ett senare tillfälle, säger Kallioinen.

Innan staden valde entreprenör underhandlade man med dem som lämnat in de förmånligaste anbuden. Då kunde Mäenpää Byggnads Ab styrka sin lämplighet och även ge uppgifter om sina underleverantörer.

Rättelseyrkan röstades ner

Tekniska nämnden behandlade inte Erkki Salmus rättelseyrkan eftersom han inte har rätt att söka ändring. Det har bara de parter som deltagit i anbudsförfarandet.

Pedecon var ett av de sex företag som gett anbud och har därmed rätt att yrka om rättelse, men yrkan röstades ner med rösterna 4-3.

Eero Luomala (PRO) föreslog att rättelseyrkandet skulle godkännas och att staden skulle ordna en ny offertförfrågan. Hans förslag fick understöd av Mervi Rantala (SDP) och Vuokko Piippolainen (V).

SFP:arna Johan Karjaluoto, Harald Wester, Kristina Lundström-Björk och Marja Eriksson röstade för att rättelseyrkandet skulle förkastas.