Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetslösheten högst i Åbo – positiv förändring på Kimitoön

Från 2015
Uppdaterad 26.06.2015 10:38.
Arbets- och näringsbyrå i Helsingfors.

Arbetslöshetsprocenten i det tvåspråkiga Finland är högst i Åbo, enligt uppgifter från Arbets- och näringsministeriet. I Kimitoöns kommun minskade andelen arbetslösa med nästan en procent jämfört med 2014.

På en nationell nivå ligger siffran på 330 000 arbetslösa personer. Antalet arbetslösa har stigit med 27 000 sedan maj 2014.

De svenskspråkiga kommunerna i Åboland följer den nationella trenden. I Åbo steg mängden arbetslösa med en procentenhet. Procentuellt är nu 15,7 % av befolkningen i Åbo arbetslösa – den högsta siffran bland de svenskspråkiga kommunerna.

Också i Pargas har mängden arbetslösa ökat. Nu är 1329 personer arbetslösa, en ökning på 0,4 % -enheter.

I Åboland är Kimitoön den enda kommunen där mängden arbetslösa minskat sedan maj 2014. Nu är 247 personer arbetslösa, 0,8 % -enheter färre än året tidigare.

Mängden långtidsarbetslösa har ökat snabbt. På en nationell nivå ligger siffran på 105 500 personer, en ökning på 18 300 personer. Till långtidsarbetslösa räknas personer som varit arbetslösa över ett år.

I Åbo är mängden långtidsarbetslösa 4759, i Pargas 134 och 78 personer i Kimitoöns kommun.