Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Elisa och Anvia strider i rätten

Från 2015
Uppdaterad 30.05.2016 11:00.
Anvias butik på Stora långgatan i Vasa.

Södra Österbottens tingsrätt har försatt valet av förvaltningsråd i Anvia i åtgärdsförbud. Det var vid senaste bolagsstämma Elisa lyckades få in 14 ledamöter. Nu får beslutet inte verkställas.

Det är bolagen Dignus Oy, Puhelinvoima Oy och Lännen Visestintä Oy som begärt säkringsåtgärd hos tingsrätten. Tingsrättens utslag är att valet av förvaltningsråd på bolagsstämman den 20 maj har försatts i åtgärdsförbud.

Vd Mika Vihervuori på Anvia säger i ett pressmeddelande att nu har man fått en linjedragning av tingsrätten fastän rättsprocesserna runt bolagsstämman fortsätter.

- Det skulle vara skadligt för Anvia om bolaget måste verka i en situation där förvaltningens laglighet är ifrågasatt.

Att de tre bolagen vände sig till tingsrätten beror på att Elisa strax inför bolagsstämman genom ett tingsrättsbeslut lyckades ogiltigförklara över 6 500 aktier. Det gav Elisa enkel majoritet. Senare upphävde tingsrätten sitt eget beslut.

Nu menar bolagen Dignus, Puhelinvoima och Lännen Viestintä att bolagsstämmans val av förvaltningsråd inte kan verkställas eftersom deras aktier felaktigt ogiltigförklarades.

Elisa av annan åsikt

På Elisa säger ekonomi- och finanschef Jari Kinnunen att dagens utslag från tingsrätten försvagar utvecklingen av Anvias service och konkurrenskraft.

- Det är beklagligt att saker som påverkar Anvias verksamhet och beslutsfattande måste behandlas i rätten.

Kinnunen säger att Elisa försvarar egna och andra aktieägares rättigheter därför att det finns en klar misstanke om att allt inte gått rätt till och felen bör korrigeras. Dagens utslag från Södra Österbottens tingsrätt kommer att överklagas.

Det som gått fel är att Anvia i kallelsen till bolagsstämman gav meddelande om att bolaget har 7 000 egna aktier utan rösträtt. Först lite senare framkom att aktierna överförts till bolaget S4F och skulle nyttjas på stämman.

- Vi har en stark misstanke om att det var en skenmanöver att föra över dotterbolagen till bolaget S4F för att undvika lagrummet som begränsar användningen av egna aktier, säger Kinnunen. Därför bad man tingsrätten om säkringsåtgärd.

Senare har alltså rätten ändrat sig tagit tillbaka sitt beslut. Elisa har inte nöjt sig utan överklagat också det utslaget.

Kinnunen säger att målet för Elisa fortfarande är att öka ägandet och ta över Anvia.

- Servicen blir bättre när Anvias och Elisas verksamhet förenas.

På frågan varför Elisa inte har någon svenskspråkig hemsida, svarar Kinnunen att bolaget har svensk kundservice, och att Anvias svenska kunnande kan nyttjas hos Elisa.