Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bibliotekarie vill ha utbildning i att bemöta hotfulla situationer

Från 2015
Uppdaterad 29.06.2015 08:38.
Anna Söderström.
Bildtext Anna Söderström har jobbat som bibliotekarie i fem år.

Bibliotekarie Anna Söderström i Munksnäs bibliotek i Helsingfors efterlyser mer utbildning i att bemöta hotfulla situationer på jobbet. I dag får de bara en pamflett.

I Sverige har det under några veckor pågått en debatt om säkerheten på landets bibliotek. Där har rapporterats om rånförsök, misshandel och hot mot personalen på bibliotek i Stockholm.

Lika allvarliga fall verkar ändå inte ske på biblioteken i Helsingfors, men bibliotekarie Anna Söderström har ändå varit med om en del.

- Det händer allt möjligt på biblioteket och det finns flera olika slags kunder och olika behov. Därför räcker det inte att bara vara bibliotekarie. Ibland blir jag inblandad i en konflikt mellan tonåringar och då borde jag ha verktyg att lösa den konflikten.

Ibland blir jag inblandad i en konflikt mellan tonåringar och då borde jag ha verktyg att lösa den konflikten.

― Anna Söderström

- Eller så kan det komma in en person som är på dåligt humor och vill provocera. Det borde finnas en person på biblioteken som är van att jobba med ungdomar, vid sidan av oss bibliotekarier.

Får bara en pamflett i dag

Söderström säger att bibliotekarierna egentligen inte alls får utbildning i att hantera hotfulla situationer.

- Vi har en pamflett där det står hur vi ska agera i olika situationer. Där finns riktlinjer för hur vi ska gå till väga. Det skulle säkert vara bra att få mer information om det uppstår en allvarlig situation.

Efterlyser du mer utbildning i att hantera hotfulla situationer?

- Det skulle inte skada. Jag kan väldigt lite om hur man ska agera. Det är tur eftersom jag inte råkat ut för någonting allvarligt hittills, säger Söderström.

Finns inte resurser för väktare

Ari Tirri är säkerhetsansvarig vid biblioteken i Helsingfors och säger att personalens utbildning om hotfulla situationer består av direktiv och föreläsningar.

- Om det uppstår en situation där bibliotekspersonalen måste ingripa fysiskt ska man ta kontakt med en väktare. Ingen ska själv ingripa, säger Tirri.

Enligt honom finns det inte resurser att ha väktare på plats i biblioteket hela tiden.

Han säger att personalen i första hand ska diskutera med besvärliga kunder.

- Det är ändå sällan det händer något allvarligt, säger Tirri.

Munksnäs bibliotek.
Bildtext Dörren i biblioteket ska vara öppen för alla, säger bibliotekarie Anna Söderström.

"Jag har ibland känt mig otrygg"

Bibliotekarie Anna Söderström vill inte ha väktare i biblioteket hela tiden.

- Jag anser att det inte finns ett behov av väktare där jag jobbar eller har jobbat.

Har du varit rädd på jobbet?

- Nej, inte direkt. Jag har upplevt situationer där jag har känt mig otrygg och då har jag ofta tagit kontakt med en kollega. Det är lättare att hantera situationen då.

Söderström vill att biblioteken också i framtiden ska vara öppna för vem som helst. Hon säger att stadsdelen där biblioteket ligger präglar hurdana situationer man råkar ut för.

- Mitt första jobb som bibliotekarie var i Östra centrum. Det var ett annorlunda bibliotek än de jag jobbat i efter det (Richardsgatans bibliotek och Munksnäs). Där fanns ett väldigt varierande klientel och socioekonomiska skillnader mellan människor märktes. Det klimat som råder i samhället avspeglas också i biblioteket, säger Söderström.