Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Bra idéer har ingen partibok”

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:15.
touko aalto
Bild: pressbild

Orden formligen strömmar ur telefonluren när Svenska Yle ringer upp nyvalda riksdagsledamoten Touko Aalto från Mellersta Finlands valkrets. Det är mycket den 31-åriga riksdagsdebutanten har på hjärtat. Främst riktar sig kritiken mot regeringens sparåtgärder.

- Det kokar i mig när jag läser regeringens nedskärningslistor och tänker på vad de innebär för barnfamiljer, studerande, låginkomsttagare, pensionärer och arbetslösa. Vi betalar fortfarande priset för de nedskärningar som gjordes i början av 90-talet. Nu går vi åter mot en större tudelning i samhället. Det känns som att man inte lärt sig något!

Regeringens nedskärningslinje kommer dessvärre inte att leda till att skuldsättningen minskar, tvärtom kommer den att öka.

Är du då inte alls oroad över den offentliga skuldsättningen?

- Jag oroar mig för den takt med vilken skuldsättningen ökar. Regeringens nedskärningslinje kommer dessvärre inte att leda till att skuldsättningen minskar, tvärtom kommer den att öka. Vem ska köpa de finländska företagens produkter och tjänster om löntagarnas köpkraft försämras? I praktiken slår nedskärningarna mot företagens intäkter och förutsättningar att investera. Själv stöder jag en måttfull skuldsättning som skapar tillväxt. Endast genom att skapa tillväxt och sysselsättning kan vi betala tillbaka lånen.

Hoppas på blockpolitik

Den bästa medicinen mot regeringens är en samstämd opposition, anser Aalto. Det behövs samlade krafter för att kunna utmana regeringspolitiken.

- Regeringen är mycket samstämd, samtidigt som oppositionen också hittat varandra i många centrala frågor. Som av ett misstag har valresultatet och regeringsbildningen lett till att det uppstått två skilda block.

Det var maktpolitiken mellan SDP och Samlingspartiet som blev för mycket för den senaste regering.

Vad är då den kärna som förenar oppositionspartierna?

- Dels är oppositionen mer liberal och reformvänlig i socialpolitiska frågor. Och dels har regeringen och oppositionen olika linje i fråga om ekonomi och sysselsättning. Regeringen driver på en hård nedskärningspolitik, som dessutom är riktad på ett orättvist sätt.

Vad talar för att de befintliga oppositionspartierna ska lyckas enas kring en gemensam politik, när samma partier hade uppenbara svårigheter med att enas kring en gemensam agenda i senaste regering?

- I senaste regering rådde inte någon större osämja mellan De gröna, SDP och Vänsterförbundet. Problemet var Samlingspartiet och SDP som inte ville rymmas i samma regering. Det har talats om att sex partier var för mycket i en och samma regering. Faktum är ändå att det var maktpolitiken mellan SDP och Samlingspartiet som blev för mycket.

För tvåspråkighet på frivillig basis

Trots att Touko Aalto är kritisk till många centrala aspekter i regeringsprogrammet, så finns det också vissa ljusglimtar som han gärna lyfter fram. De gröna har länge talat för att ersätta de befintliga socialbidragen med basinkomst, och Aalto är således mer en nöjd över att regeringen beslutat att genomföra ett försök med basinkomst.

Man borde inleda språkundervisningen i ett tidigare skede, och göra det möjligt att läsa fler språk på frivillig basis.

- Jag hoppas att man på parlamentarisk grund kunde utreda hur man på bästa möjliga sätt genomför försöket. Bra idéer har ingen partibok, och personligen är jag beredd att stöda alla goda förslag från regeringens sida.

Aalto ger också sitt stöd till regeringens planer på att tillåta regionala försök i grundskolornas språkundervisning. I praktiken är han beredd att slopa den obligatoriska skolsvenskan, om man som motvikt förstärker de frivilliga språkens ställning.

- Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen är ytterst viktiga. Men om en elev helt saknar motivation att lära sig svenska, och de övriga skolämnena dessutom lider av detta, så leder obligatoriet endast till agg och onödiga motsättningar. Istället borde man inleda språkundervisningen i ett tidigare skede, och göra det möjligt att läsa fler språk på frivillig basis, säger Aalto.