Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Oppositionen ska göra regeringspolitiken bättre”

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Anders Adlrecreutz
Bild: pressbild

Oppositionens främsta uppgift är att göra regeringspolitiken bättre, säger nyvalda riksdagsledamoten Anders Adlercreutz. Han hoppas att SFP ska föra en moderat oppositionspolitik med fokus på sakfrågor.

Enligt Anders Adlercreutz är det inget självändamål för SFP att gå åt regeringens politik. Om regeringen fattar förnuftiga beslut, är han beredd att stöda regeringens linje:

- Det finns vissa saker vi håller med regeringen om, men på många sätt är regeringsprogrammet mycket problematiskt. Jag är säker på att regeringsprogrammet inte hade sett ut som det ser ut om SFP hade suttit med i förhandlingarna.

Om vi sker ned kraftigt i utbildningen raserar vi grunden för den kommande tillväxten.

Vilka frågor tror du att SFP hade tagit fasta på i förhandlingarna?

- Dels handlar det om utbildningen. Vi inser betydelsen av att skära i statens uppgifter, men då måste man också våga prioritera, man måste våga se de saker som hjälper oss vidare och som måste vara i skick inför en kommande ekonomisk tillväxt. Om vi skär ned kraftigt i utbildningen raserar vi grunden för den kommande tillväxten.

Man har enögt sett på biståndet som enbart en utgift, medan det också är ett sätt att påverka internationellt och ha ett utrikespolitiskt inflytande.

- Sedan finns det andra saker, till exempel biståndspolitiken. Där tycker jag att man väldigt enögt har sett på biståndet som enbart en utgift, medan det också är ett sätt att påverka internationellt och ha ett utrikespolitiskt inflytande. Jag ser fortfarande att vi i Finland har det relativt bra ställt och vi är förpliktade att hjälpa i mån av möjlighet. Sedan har vi förstås kritiserat flyktingpolitiken. I skenet av det som pågår vid Medelhavet känns det som oansvarigt att man inte ens håller den nuvarande nivån på 1 050 kvotflyktingar, utan går ned till den nivå man hade före Syrienkrisen.

Till vilka delar är du då nöjd med regeringsprogrammet?

- Satsningarna på företagsamhet är bra. Att man till exempel ska undersöka möjligheterna att beskatta vinst som lämnas inom företagen i ett senare skede, liksom vissa åtgärder för att göra det lättare för familjeföretag att göra generationsväxlingar.

Det mest positiva är ändå energipolitiken, att man har en ambitiös strävan efter att halvera vår oljeimport under 20-talet.

- Det mest positiva är ändå energipolitiken, att man har en ambitiös strävan efter att halvera vår oljeimport under 20-talet. Det är något som inte görs i en handvändning, utan det kräver stora strukturella förändringar. Själv är jag övertygad om att vi har bättre förutsättningar att klara oss i den framtida konkurrensen om vi lyckas genomföra dessa förändringar.

Oppositionen inget enat block

Efter drygt 30 år av oavbruten regeringsmedverkan kommer SFP att sitta i oppositionen under denna regeringsperiod. För egen del förespråkar Anders Adlercreutz en moderat oppositionspolitik.

- Vi har vågat lyfta fram också sådant man kan understöda i regeringens program.

Vad den ekonomiska biten gäller så står nog SFP och Vänsterförbundet ganska långt från varandra.

När man följer med De grönas och Socialdemokraternas anföranden kan man inte undgå att tycka att det till vissa delar handlar om oppositionspolitik för oppositionspolitikens skull. Jag anser att oppositionen finns till för att göra regeringspolitiken bättre, snarare än att besudla eller försvåra regeringens arbete.

Hur ser du på förutsättningarna att föra en enig oppositionspolitik?

- Det blir nog en utmaning, oppositionen är ju inte enig på något sätt. I ekonomiska frågar har vi olika åsikter, men däremot kan vi enas i värdefrågor till exempel kring utbildning, bistånd och allmän värdeliberalism. Men vad den ekonomiska biten gäller så står nog SFP och Vänsterförbundet ganska långt från varandra, det kan man inte förneka.

Hur ser du på svenskans ställning under kommande fyra åren? Är du oroad?

- Jag tror inte att svenskans grundlagsenliga ställning kommer att ändras. Men det finns nog en risk för att svenskan ställning naggas i kanterna. Till exempel när vårdreformen diskuteras finns det orsak att vara orolig för i vilken mån regeringen tycker att minoritetsspråkets ställning är en fråga som måste bevakas. Sedan är det skäl att vara orolig för hur det går för Dragsvik med tanke på att försvarsministern ganska öppet har uttalat sig i den här frågan och uttryckt tanken om att man borde se över garnisonernas antal och placering.

Arkitektyrket handlar om problemlösning. Det är inte långsökt att tänka sig att politik handlar om samma sak.

Ser du ett behov av nya former för samarbete kring svenska frågor nu när SFP inte sitter i regeringen?

- Folktinget kommer kanske att få en annan roll. Jag tror att de övriga partiernas, i synnerhet regeringspartiernas, betydelse ökar. I och med att vi inte längre sitter i regeringen kan vi istället den vägen försöka få regeringspartiernas representanter att jobba för de svenska frågorna.

Samhällsplanerare i olika roller

För många kom Anders Adlercreutz framgång i riksdagsvalet som en smärre överraskning. Adlercreutz engagerade sig i politiken så sent som 2012, och han blev invald i riksdagen på första försöket. Själv tror Adlercreutz att bakgrunden som företagare och arkitekt har varit en bra språngbräda till politiken.

- Arkitektyrket handlar i högsta grad om problemlösning. I början av varje projekt presenteras man med en massa olika krav som kan vara motstridiga och som inte går att förverkliga till alla delar, men som man ändå måste göra bästa möjliga lösning av. Det är inte långsökt att tänka sig att politik handlar om samma sak. Man har ett mål och vissa förhållanden man måste rätta sig efter, sedan måste man försöka komma till en lösning som på bästa möjliga sätt motsvarar det man vill åstadkomma. Det handlar alltså om problemlösning i båda fallen.