Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya vattenavgifter i Vasa

Från 2015
Stuprör och dagvattenbrunn.
Bildtext Stuprör och dagvattenbrunn.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Vasaborna med egnahemshus kopplade till dagvattensystemet får räkna med en ny avgift redan i år. Staden ska börja ta ut en årlig avgift för dagvattnet och avgiften väntas bli cirka 50 euro per hus.

Ny årsavgift på omkring 50 euro väntar på detaljplanerat område.

Ragnvald Blomfeldt sitter i tekniska nämnden i Vasa.
Bildtext Ragnvald Blomfeldt sitter i tekniska nämnden i Vasa.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Ragnvald Blomfeldt är en av SFP:s ledamöter i tekniska nämnden. Han säger att staden behöver inkomster för att kunna upprätthålla och bygga ut dagvattensystemet.

- Den här avgiften tillkommer helt enkelt för att täcka de utgifter som finns. Det här ska inte ge något extraklirr i stadens kassa, säger Blomfeldt.

Hur tror du befolkningen tar emot den här nya avgiften?

- Ingen är ju glad över att få mera utgifter, så är det. Men det här är ändå en nödvändig avgift, säger Ragnar Blomfeldt.

Väntas dra in 700 000 euro

Tidigare har Vasa vatten ansvarat för både avloppsnätet och nätet med dagvattenrör, alltså det system dit fastigheterna leder regn- och smältvatten från taken och dräneringsrören från gårdarna.

Men nu har ansvaret flyttats över till stadens egen tekniska sektor som därmed också behöver resurser för att hålla nätet i skick. Staden förväntas årligen få in 700 000 euro på den nya avgiften.

- Det rör sig enbart om grova uppskattningar över hur mycket kostnader det här rörsystemet har inneburit tidigare. Det rör sig om mellan en halv miljon och en miljon euro som man borde få in varje år, säger Ragnar Blomfeldt.

Hur stor kommer avgiften att bli för ett vanligt egnahemshus?

- Det är en mycket grov uppskattning, men det borde röra sig om ungefär en femtiolapp per år.

Finns det något område i Vasa som inte kommer att beröras av den nya avgiften?

- Jo, det finns det. Det här rör enbart detaljplanerade områden. Periferin, typ Sundom, Gerby, Höstves och byarna längre ut i Vasa som Lillkyro, kommer inte att beröras. Förutom då de delar av byarna som är detaljplanerade och därmed är kopplade till dagvattensystemet, säger Ragnar Blomfeldt.

Ska ännu upp i nämnden

Det är ännu oklart när räkningarna börjar droppa in hos husägarna, men någon gång under hösten. Slutgiltigt beslut har ännu inte fattats av tekniska nämnden.