Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Saneringen av Mätäjärvi kan kosta Borgå miljoner

Uppdaterad 29.06.2015 14:52.
Borgå gamla avstjälpningsplats
Bildtext Arkivbild.

Enligt förvaltningsdomstolens beslut är staden skyldig att sanera den tidigare avstjälpningsplatsen Mätäjärvi. Borgå stad förbereder sig på att överklaga beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beslutade år 2013 att Borgå stad skulle sanera den tidigare avstjälpningsplatsen Mätäjärvi. NTM-centralen gjorde det på ansökan av Borgå kyrkliga samfällighet.

Borgå stad överklagade beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol den 22 oktober 2013. Besväret har nu förkastats.

Beslutet innebär att saneringsansvaret fortsättningsvis ligger hos Borgå stad och inte hos Borgå kyrkliga samfällighet, som är områdets nuvarande ägare.

Församlingen blev ägare av Mätäjärviområdet genom ett avtal om markbyte mellan församlingen och staden år 1981.

Saneringen kan bli en dyr historia

Borgå stads motivering till att överklaga NTM-centralens beslut var att de rättsliga grunderna för saneringsansvaret var oklara. Detta beror på att beslutet från NTM-centralen i Nyland skilde sig från Nylands miljöcentrals tidigare beslut från 2004. I det gamla beslutet uppmanade Nylands miljöcentral Borgå kyrkliga samfällighet att sanera området.

Staden motiverade också överklagandet med att en sanering skulle bli dyr att genomföra.

Staden och den kyrkliga samfälligheten förhandlade länge om saneringen av området. I en utredning rekommenderade företaget Ramboll en sanering av området inom de närmaste åren, på grund av miljöriskerna.

Kostnaderna för det billigare saneringsalternativet uppgick till över två miljoner euro år 2013. Priset på det dyrare alternativet var då cirka 15 miljoner euro.

Beslutet överklagas

Det slutgiltiga beslutet om hur grundligt området ska saneras fattas av regionförvaltningsverket.

Borgå stad förbereder sig på att överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen.