Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Manliga friluftslekar: picka ned kniven

Från 2015
Manliga friluftslekar - Spela upp på Arenan

Vår serie om manliga friluftslekar behandlar den här gången tre ganska så akrobatiska mandomsprov.

En man leker leken "krypa runt stolen", där han ska vrida sig runt stolen utan att vidröra golvet. Bilden är tagen 1936 i Strömfors, Kungsböle.
Bild: Maximilian Stejskal 1936, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Krypa runt stolen

En sticka, sockerbit eller en slant lägges på en stolsits invid ryggstödet och helst litet utanför kanten på sidan. Nu skall en person sätta sig på stolen, vända sig emot ryggstödet, fatta tag med vänstra handen i detta samt med högra handen i det bakre stolsbenet. Det gäller nu att böja sig bakåt samt vrida kroppen omkring ryggstödet, tills man med munnen kan ta stickan. Därefter skall man återta ursprunglig sittande ställning. Ingen del av kroppen får beröra golvet.

En man leker leken "ta spåna", där man stå så bredbent man kan och ta upp ett föremål från golvet utan att knäböja sig eller röra golvet med händerna. Bilden är tagen 1935 i Bromarf.
Bild: Maximilian Stejskal 1935, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Ta spåna

En sticka är instucken i en golvspringa i linje med fötterna och man får stå så bredbent man kan. Det gäller nu att ta upp stickan med munnen. Ibland får man hålla händerna emot knäna, i bland skall de vara på ryggen. Då placeras stickan mitt emellan benen, ett litet stycke framför.

Stundom skall man med munnen ta upp en sockerbit, som ligger på en träklabb på golvet. I stället för träklabb används även en tändsticksask.

En man försöker picka ned en kniv som är fast i en husvägg med en käpp som han har mellan sina ben. Bilden är tagen 1932 i Terjärv.
Bild: Maximilian Stejskal 1932, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Picka ned kniven

Man sticker en kniv något in i en vägg i höjd med hjässan. Sedan tar man en käpp, som är lika lång som avståndet mellan armhålan och fingerspetsarna, håller i den med en eller två händer och sticker käppen bakre vägen mellan benen.

Det gäller nu att böja sig bakåt och slå eller stöta (pika) ned kniven.

Ur Maximilian Stejskals doktorsavhandling "Folklig idrott" från 1954.

Manliga friluftslekar