Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöbor: Vi vill ha vattenpengar tillbaka

Från 2015
Uppdaterad 30.06.2015 11:39.
Kråkudden i Hangö.
Bildtext Jobbiga terrängförhållanden gör att vattenanslutningsavgiften är hög på Kråkudden.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Hangöbor på Kråkudden är upprörda. De tycker att de har blivit orättvist behandlade. Det handlar om en process som ledde till att två fastigheter inte alls behöver betala den höga anslutningsavgiften om över 20 000 euro. Räkningarna blev för gamla medan en domstolsprocess pågick.

Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp gällande två fastigheter på Kråkudden i Hangö gick stadens näsa förbi. Två invånare slipper den höga anslutningsavgiften. De som varit tvungna att betala, känner sig nu orättvist behandlade.

De två tomtägarna sände reklamationer och rättelseyrkanden till staden och förde därefter fallet till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen HFD. Under den långa processen hann de räkningar staden skickade i november 2011 preskriberas, alltså föråldras.

Se på karta.

Staden borde ha skickat påminnelse

Förvaltningsdomstolarna har undersökt om det är lagligt att staden uppbär högre anslutningsavgifter för vattenförsörjningen i Kråkudden jämfört med andra områden i staden. Men att den saken behandlas i domstol avbryter inte den treåriga preskriptionstiden för skulderna. Med andra ord förlängdes inte räkningarnas giltighetstid.

Hangö stad visste inte det här. Staden har därför inte skickat tomtägarna påminnelser om de obetalda räkningarna eller försökt kräva in pengarna på annat sätt, till exempel genom att gå till tingsrätten.

Staden väntade på domstolsbeslut

På Hangö stad levde man i tron att anslutningsräkningarna inte kan föråldras medan fallet är i Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslutet från HFD kom i mars 2015: Hangö kan ha högre avgifter på Kråkudden. Efter beskedet försökte staden få in pengarna av de två fastighetsägarna. Men de poängterade att räkningarna har föråldrats och att staden inte kan driva in fordringarna.

Får inte ske på nytt

Chefen för vatten- och avloppsverket Sanna Varjus vill inte skylla på någon för att det gick så här.

- Jag tror att alla tänkte att man inte behöver göra någonting medan saken behandlas i Högsta förvaltningsdomstolen och att när beslutet kommer därifrån så betalar kunden om staden vinner fallet.

Men hon vill arbeta för att det här inte händer på nytt. Staden borde till exempel uppdatera sina datasystem så att man lättare får information om fakturering.

Varjus vill ha kvalitetssystem som ska garantera att saker och ting blir gjorda på rätt sätt .

Tekniska nämnden vill att stadsstyrelsen reder ut varför det gick som det gick och vad staden borde göra för att sådana här misstag inte ska upprepas.

I går (29.6) gav stadsstyrelsen i Hangö stadskamreren i uppdrag att utreda olika alternativ för hur staden ska driva in sina fordringar.

Ett alternativ är att låta ett indrivningsbolag sköta saken.

Invånare vill ha likvärdig lösning

Tomtägaren Ilkka Linnakko på Kråkudden anser att det är orättvist att vissa inte behöver betala några anslutningsavgifter alls.

Ilkka Linnakko på Kråkudden i Hangö.
Bildtext Ilkka Linnakko på Kråkudden hoppas på ett lyckligt slut.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Linnakko sände staden ett brev med sina kritiska synpunkter.

- Det fanns nog känslor med i brevet, berättar han, i och med att det kändes så illa att en sådan här miss har skett i staden.

Han föreslår att Hangö stad ordnar en träff med tomtägarna i området för att komma fram till en lösning som är likvärdig för alla. Han har ett förslag.

- I praktiken skulle de som inte har betalat någonting betala en mindre summa. De som har betalat fullt pris skulle få tillbaka en del av beloppet.

Jag hoppas att det blir ett lyckligt slut, säger Ilkka Linnakko.

- Det har skett ett misstag och nu är frågan om det går att reparera misstaget.

Bergig terräng ger höga anslutningsavgifter

Anslutningsavgifterna för vattenförsörjningen för tomterna på Kråkuddens område är höga, 21 875 euro.

Hangö stad började bygga vatten ner till Kråkudden år 2007.

Det höga anslutningspriset beror på jobbiga terrängförhållanden, förklarar Sanna Varjus.

- Det är dyrt att dra vatten till området eftersom där finns berg.

Radio Vega Västnyland

4:40