Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det dammar i Ingå

Från 2015
Uppdaterad 01.07.2015 12:16.
Det dammar om Rudus stenbrott i Ingå.
Bildtext Det här fotot av Rudus stenbrott togs i fredags (26.6).
Bild: Jorma Viita.

I Ingå samlas under sommaren in namn mot om Nordens största stenbrott i framtiden ska få finnas i Ingå eller inte. Samtidigt sägs det damma rejält på det område som Rudus just nu bryter sten på.

Föreningen Pro Ingå samlar som bäst in namn för ett invånarinitiativ. De vill att invånarnas åsikter tas i beaktande då Joddböleområdet i Ingå hamn planeras. De poängterar att deras ärende bör gå raka vägen till fullmäktige i Ingå för behandling.

Vad som kan bli Nordens största stenbrott planeras i Joddböle. Det är stenkrossföretaget Rudus som vill utöka sin verksamhet. I dag finns Rudus på ett cirka 20 hektar stort område. Den planerade utvidgningen skulle på lång sikt betyda att Rudus skulle verka på ett cirka 390 hektar stort område.

Det dammar on stenbrottet i Ingå hamn.
Bildtext Bild från i fredags (26.6) från stenbrottet i Joddböle.
Bild: Jorma Viita.

Pro Ingå är orolig för det planerade jättestenbrottet och de vill att det inte ska vara tillåtet att bryta sten på området. De vill istället skydda fornminnesområden och naturvärden och förse bland annat Vinberget II med åtgärdsförbud.

Ett hundratal namn behövs

Föreningen var bland annat aktiv och samlade underskrifter på Ingådagen i lördags (27.6). Speciellt sommargäster var aktiva.

Dessutom pågår namninsamlingen på medborgarnas initiativsida på nätet. På onsdag morgon hade 65 personer skrivit under på webben.

Om Pro Ingå lyckas samla in två procent av de röstberättigade Ingåbornas namn så ska invånarinitiativet enligt kommunallagen behandlas av kommunen. Det betyder för Ingås del att det behövs ett hundratal underskrifter. Däremot räknas inte sommargästernas namn eftersom de inte klassas som boende i Ingå.

Invånarinitiativ

Enligt kommunallagen har invånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Om två procent av kommunens röstberättigade invånare tar initiativ, ska fullmäktige behandla initiativet.

Alla kommuners initiativ från invånare finns samlade på invånarinitiativ.fi.

Svårt att andas

Jorma Viita bor större delen av året i Ingå och åkte för några dagar sedan för att se hur läget var i området just nu.

Han och några andra Ingåbor träffade i maj några av Rudus representanter . De avtalade då om att få både bättre ljudisolering och också bevattning till området för att det inte skulle damma så mycket som det gjort tidigare.

- Läget var helt katastrofalt. Jag kunde inte stå mer än tio minuter i närheten förrän det blev svårt att andas av stendammet, säger Viita.

Såg inget bevattningssystem

Han säger att de avtalsvillkor som gäller mellan kommunen och Rudus förbjuder att stendamm sprids i omgivningen. Det gör också miljölagen.

- Jag såg inget bevattningssystem alls där. Senast jag besökte stället var det samma sak, ett tjockt lager damm som flög upp i luften.

Jorma Viita poängterar också att en allmän väg löper alldeles intill stenbrottet. Där kan vem som helst röra sig och drabbas av dammet.

- Rudus lovade att få det i skick till midsommar, säger Viita.

Från Rudus sida säger man att det inte funnits någon tidtabell för det här.

Rudus har skött dammet som de brukar

Vad gäller dammet så säger Rudus att de inte nåtts av kritiken om att det dammar. De har skött dammproblemet i stenbrottet precis så som de brukar, med bevattning.

- Vi kommer att granska bevattningens tillräcklighet och fästa större uppmärksamhet vid ärendet, uppger Henri Kylä-Utsuri som är återvinningens produktionschef på Rudus.

Rudus har också testat olika alternativ av isolering vid krossen eftersom de lovat förbättringar då det gäller bullret.

Fler fornminnen bör skyddas

I medborgarinitiativet lyfter Pro Ingå upp olika områden som de vill skydda, både på grund av fornminnen och för naturvärden. De är Kärrängen/Nyängen, Oxhagen med bäcken och lundarna, Vinberget II och klibbalsskogen, Telegrafberget i sin helhet, Sjömansberget och områdena väster om Hamnvägen, Kolakärret och Grävlingsberget.

Pro Ingå är en förening som nyligen grundats på grund av de planer som finns kring stenbrottet. De har tidigare samlat in över 1000 namn och hållit möten i ärendet.

Miljökonsekvensbedömningen blev färdig i våras och den innehöll inte någon hård kritik mot planerna.

Rudus visade runt på stenbrottet i september 2014:

Yle Nyheter: Rudus visar runt i Joddböle - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln