Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya krafttag för turismen i Jakobstadsregionen

Från 2015
Uppdaterad 30.06.2015 09:32.
Marika Kjellman på Concordia.
Bildtext Marika Kjellman på Concordia.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

I Jakobstadsregionen söker man just nu en modell för att utveckla och organisera turismen i framtiden.

Den nya modellen ska grunda sig på företagens och kommunernas behov.

Projektledare Marika Kjellman på utvecklingsbolaget Cocordia träffar just nu företagare för att ta reda på vad de vill ha hjälp med för att locka till sig turister.

- Det har gjorts undersökningar tidigare men den här gången vill vi involvera företagarna, säger Marika Kjellman.

Samarbete över kommungränserna

Det är den kommunala samarbetsnämnden för Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre som tagit initiativet till utredningen.

- Vi upplever att det finns ett behov att granska den verksamhet vi har och få kläm om kommunernas och företagens vilja, säger samarbetsnämndens ordförande Stefan Svenfors.

Undersökningen sker genom en enkätundersökning och djupintervjuer ute på företagen

- Vi diskuterar hur det ser ut i nuläget och vilken hjälp företagen skulle behöva. De önskemål som hittills oftast kommit fram är hjälp med synlighet och nätverkande med andra företag, säger Kjellman.

Kjellman säger att det finns många små aktörer med fina produkter och tjänster, men att de har svårt att nå ut till potentiella kunder. Tjänsterna behöve paketeras och marknadsföras.

- Alla andra områden här omkring har organiserat sig runt turismen med försäljningsorganisationer och lösningar för marknadsföringen. Nu är det vår tur, säger Kjellman.

eva högberg, anders högberg
Bildtext Företagarparet Anders och Eva Högberg på Strandis.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Sju broars skärgård tvekar

För tillfället har föreningen Sju broars skärgård, som arbetat med marknadsföring riktad mot turister ingen, verksamhetsledare. Exakt vilken roll och uppgift föreningen ska ha i framtiden är ovisst.

Även turistbyrån i Jakobstad kommer att genomgå en omorganisering.

Vad vill företagarna

Anders Högberg driver Strandcamping vid Storströmmen i Larsmo.

- Vi måste backa tillbaka och se på vad syftet med Sju broar skärgård ska vara i framtiden. Vad det är vi företagare behöver och vad är vi villiga att betala för. Tiderna förändras och möjligheterna förändras. säger Högberg..

Anders Högberg skulle gärna se att det fanns en organisation som kunde hjälpa företagen att sälja in sig till turister mot provision enligt svensk modell.

- Vi är dåliga på att sälja oss själva även om vi är duktiga att jobba på. Vi har inte heller riktigt den tid som krävs och det leder till att vi tapapr kunder, säger Högberg.

Ungerfär 90 procent av Strandcampings besökare kommer från närområdet.

- Det är den vi lever på, så fokus ska ligga på närturismen. Sen är det landskapets uppgift att försöka dra turister till Österbotten.

I november eller december beräknar den Kommunala samarbetsnämnden att de ska ta beslut om en modell som ska stöda turismen i framtiden.