Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Få ansöker om tillstånd att driva bort skarv

Från 2015
Skarvträd
Bild: YLE / Mikael Wikström

Vid sidan av jakten finns det möjlighet att ansöka om specialtillstånd för att jaga bort skarvar. Men för sommarstugeägare är det svårt att få tillstånd och väldigt få ansöker.

Skarvproblematiken är återigen aktuell och väcker irritation bland kustbefolkningen.

Ända sedan Finland gick med i EU har stugägare kunnat ansöka om specialtillstånd för att driva bort skarvar som häckar nära sommarstugan.

I praktiken är det ändå väldigt svårt att få tillstånd.

Att få trivseln förstörd räknas inte

Eftersom skarvarna är fridlysta krävs det att skarvarna förorsakar allvarlig skada på skog, odlingar eller husdjur för att få rätt att driva bort dem.

Att en skarvkoloni förstör trivseln på ens sommarstuga räcker alltså inte för att få lov att jaga bort skarven, förklarar Tapio Aalto, inspektör på enheten för naturskydd vid Egentliga Finlands närings-, trafik och miljöcentral, NTM-centralen.

- Att fåglarnas avföring luktar illa eller att skarvarna fördärvar trivseln vid fastigheten räknas inte som en giltig orsak att få bort skarvarna enligt EU:s fågeldirektiv, säger Aalto.

Få ansöker om tillstånd

Tillståndet att driva bort skarv har liten effekt eftersom väldigt få ansöker om lov.

För tillfället behandlas bara en ansökan hos NTM-centralen, som beviljar loven. Hittills har bara en fastighetsägare fått tillstånd att driva bort skarvarna från tomten.

Aalto tror däremot att orsaken till att ansökningarna är så få beror på att skarvarna är ett nytt problem i många kustområden.

- Under de senaste två, tre åren har stora skarvkolonier flyttat till områden med många sommarstugor. Det är ett relativt nytt problem för många fastighetsägare och därför har ansökningarna varit så få, säger Aalto.

Aalto hoppas att fler tar kontakt med NTM-centralen om skarven orsakar problem.

Diskussion om artikeln