Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det här vill ministeriet veta om det kroatiska bolaget

Från 2015
Uppdaterad 02.07.2015 10:53.
Migrit Energijas skylt utanför kontoret i Zagreb.
Bildtext Migrit Energijas skylt utanför kontoret i Zagreb.
Bild: LEHTIKUVA/Petra Autio

Arbets- och näringsministeriet vill att Fennovoima levererar en detaljerad utredning om det kroatiska bolaget Migrit Solarna Energija som kom in som ny delägare i Fennovoima. Det här framgår av ett brev som ministeriet har skickat till Fennovoimas styrelseordförande Juhani Pitkäkoski och vd Toni Hemminki.

Utredningen ska innehålla pålitliga bakgrundsuppgifter om företagen Migrit Solarna Energija och Migrit Energija.

Utredningen ska innehålla information om företagens bokslut för de tre senaste åren och bolagsordningen och eventuella delägaravtal. Också eventuella finansieringsarrangemang ska utredas, inklusive hur ägandet i Fennovoima ska finansieras.

Företagens eventuella kopplingar till andra företag i Kroatien och andra länder samt antalet anställda och deras sakkunskap och erfarenhet inom energisektorn är andra frågor som intresserar ministeriet.

Kroatiskt bolag ny delägare i Fennovoima

Kroatiska bolaget kan spåras till Moskva

Bolaget har kopplingar till ryska Inteko.

Utredning om nyckelpersoner

Arbets- och näringsministeriet vill också ha tillförlitliga uppgifter om Grigorij Edel, Maksim Solosjtjanskij och Oksana Dvinskich – om deras kopplingar till andra företag och annan affärsverksamhet i Kroatien eller i andra länder, inklusive företag de äger, finansierar eller leder.

Ministeriet vill också ha information om andra personer eller kretsar som via släktskap eller på annat sätt direkt eller indirekt kan påverka ovan nämnda företag, eller som kan ha kopplingar till Fennovoimaprojektet i egenskap av leverantörer, underleverantörer eller finansiärer.

Fennovoima ska också utreda hur bestämmanderätten fördelas inom Kraftaktiebolaget SF och Fennovoima, i synnerhet vad gäller rätten att utse styrelsemedlemmar samt eventuella undantag till beslutsordningen i aktiebolagslagen.

Utredningen ska levereras till ministeriet senast den 6 juli. Frågan kommer att avgöras oavsett om utredningen levereras i tid eller inte, konstaterar ministeriet i brevet som undertecknats av näringsminister Olli Rehn (C) och industrirådet Herkko Plit.

Klart om några veckor

Arbets- och näringsministeriet bedömer att utredningen av det faktiska ägandet i Fennovoima kommer att ta några veckor.

Fennovoimas ansökan om bygglov för kärnkraftkverket i Pyhäjoki kommer att behandlas på ett sätt som i alla avseenden följer rättsstatsprincipen, lovar ministeriet.

Regeringen förutsätter att minst 60 procent av Fennovoima ägs av aktörer som har sin bostadsort eller hemvist i EU eller i ett Efta-land. Om det visar sig att det här villkoret inte uppfylls kommer Arbets- och näringsministeriet att föreslå att regeringen avslår Fennovoimas ansökan, sade minister Rehn i går.