Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Det gamla köttet kan inte komma från våra beredskapslager"

Från 2015
Uppdaterad 19.04.2017 10:21.
Kinesiska kock wockar
Bild: Epa

Den statliga kinesiska tidningen Global Times skriver om det insmugglade djupfrysta köttets kopplingar till Finland.

Förra veckan beslagtogs över 100 000 ton smugglat kött på olika håll i landet. En del av köttet var ruttet och mycket gammalt - det hittades partier av kött som härstammade från 1970-talet.

Enligt den statliga tidningen Global Times kom en del av köttet från beredskapslager i bland annat Finland, Brasilien, Indien, Tyskland och USA.

Beredskapsombudsman Juha Mantila säger att köttet inte kan komma från finländska beredskapslager.

- Jag vet inte varifrån nyheten kommer. Det låter märkligt med 40 år gamla konserver. De kan inte härstamma från finska beredskapslager eftersom vi inte lagrar kött alls.

- I livsmedelslagren har vi bara säd och utsäd, inget mer raffinerat. Finlands beredskapslager har inget att göra med den här nyheten från Kina.

Enligt Mantila har kött inte heller ingått i Finlands beredskapslager under tidigare perioder. En av grundtankarna i beredskapen är att livsmedelsproduktionen ska kunna upprätthållas också i en krissituation.

- Vi anser inte att det är nödvändigt att lagra kött. Det skulle kräva att lagret förnyas med jämna mellanrum och vi vill inte blanda oss i marknaden och sälja ut produkter från lagret. Dessutom är det utmanande med tanke på hållbarheten.

Köttet var smuggelgods

Eftersom det kött som påträffades i Kina sannolikt var insmugglat via Vietnam eller Hongkong har det inte genomgått någon kvalitetskontroll. Smugglarnas tanke var att köttet skulle hitta till konsumenternas bord.

Färden fick dock ett slut för att köttet luktade så illa att lagren upptäcktes.

Allt i sin ordning hos köttleverantörer

I januari i år skrev nyhetsbyrån Xinhua att den finländska köttindustrin fått tillstånd att exportera griskött till Kina.

Atria and HKScan nämns som de två finländska företagen saken gäller. Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo citeras i sammanhanget - han säger att exporten till Kina i långa loppet kan kompensera för förlusterna som uppstått i och med de ryska importrestriktionerna.

Yles intervju med Atriachefen Markku Hirvijärvi, som sade att beslutet var en mycket positiv signal, refereras i Global Times i artikeln i januari.

I fjol somras hade kinesiska inspektörer besökt Finland för att kontrollera bland annat slakterier och köttfabriker, och allt var helt i sin ordning.