Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Manliga friluftslekar: vetukapul

Från 2015
Manliga friluftslekar - Spela upp på Arenan

Dagens manliga friluftslekar är dragkamper av olika slag.

Två män leker "vetukapul", som är en slags dragkamp. Bilden är tagen 1933 i Pargas, Malm.
Bild: Maximilian Stejskal 1933, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Vetukapul

”Vetukapul” eller ”dra handkavel” utföres så, att två personer sitter på marken mitt emot varandra med fötterna mot en käpp, bräde eller mot medtävlarens fötter. I händerna håller man en käpp på tvären och det gäller att dra motståndaren över till sin sida. Stundom skall benen vara raka.

Ibland står en domare bredvid och ger tecken, när de tävlande skall börja dra. För att de inte skall stöta sig, ställer sig stundom två åskådare bakom de tävlandes ryggar.

Två män leker leken "vetukapul", som är en slags dragkamp. Bilden är tagen 1929 i Strömfors, Kungsböle.
Bild: Maximilian Stejskal 1929, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

I stället för käpp kan man använda ett rep, men man kan också ”handkavla utan trä”, d.v.s. det gäller att med hårt knäppta händer dra för allt man är värd.

Två män leker leken "dra dosa", där båda håller i en och samma snusdosa mellan sina pek- och långfingrar och försöker dra den åt sig själv. Bilden är tagen 1931 i Närpes, Näsby.
Bild: Maximilian Stejskal 1931, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Dra dosa

Tvenne deltagare klämde en snus- eller tobaksdosa av mässing eller annan metall, 2 cm tjock, 10 cm lång och 6 cm bred mellan tummen och pekfingret. Alternativt mellan lång- och pekfingret. Den segrade som blev att behålla dosan.

Två män leker leken "dra dosa", där man ska dra en snusdosa från den andras händer. Bilden är tagen 1937 i Korsnäs, Harrström.
Bild: Maximilian Stejskal 1937, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Ett annat sätt går så till, så att vänstra handens pek- och långfinger fattar tag om högra handens tumme, mellan tummen och pekfingret. Högra handens fingrar fattar tag om vänstra handens baksida så att pek- och långfingret trycker emot vänstra tummen. Man kan också använda en 5 eller 10 pennis slant, som man håller mellan tummen och pekfingret.

Ur Maximilian Stejskals doktorsavhandling "Folklig idrott" från 1954.

Manliga friluftslekar