Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas utesluter inte höjd skatt på sommarstugor

Från 2015
Väståbolands skärgård sommaren 2014
Bildtext Huruvida det ska bli dyrare att äga en sommarstuga i Pargas skärgård återstår ännu att se.
Bild: Yle/ Nora Engström

Stadsdirektör Patrik Nygrén kan inte garantera en oförändrad fastighetsskatt, men säger att det är ett beslut politikerna måste fatta i höst. För deltidsboende Leif Westerén i Houtskär är bygdens bästa det viktigaste.

På torsdagen rapporterade Helsingin Sanomat att fastighetsskatten på sommarstugor kan komma att höjas med över 40 procent i vissa kommuner nästa år.

I Pargas, som är en av landets stugtätaste kommuner med 8870 fritidsbostäder, säger stadsdirektör Patrik Nygrén att man hoppas kunna undvika skattehöjningen, men ingenting kan sägas med säkerhet förrän i höst.

– Tyvärr kan jag inte säga med säkerhet att stugägarna inte behöver vara oroliga för en skattehöjning, men den oron delas av alla skattebetalare just nu eftersom det finns en press inom hela den offentliga sektorn att höja skatterna, säger Patrik Nygrén.

Patrik Nygrén
Bildtext Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén säger att Pargas i första hand försöker få ihop sin ekonomi utan skattehöjningar.
Bild: Yle/Emma Strömberg

Nygrén påpekar ändå att utgångspunkten för Pargas stad är att få ekonomin att gå ihop utan skattehöjningar, men att det är en fråga för politiker snarare än för en stadsdirektör.

Skattenivån för deltidsboende i Pargas hör redan sedantidigare till den högra ändan av skalan.

Bygdens bästa viktigast

I Houtskär säger deltidsboende Leif Westerén, vice ordförande i föreningen Pro Houtskär, att det viktigaste är att bevara samarbetet mellan fast bosatta och deltidsboende.

Bildtext Leif Westerén är deltidsboende i Houtskär och tycker det viktigaste är att samarbetet mellan fastboende och deltidsboende värnas om.
Bild: Yle/ Carmela Johansson

– Naturligtvis hoppas jag att det inte blir någon chockhöjning, men jag förstår att kommunerna behöver pengar. För oss i Pro Houtskär är det ändå viktigast att de beslut som fattas är för bygdens bästa, och det är viktigt att komma ihåg att det inom Pargas stad finns många som är både fast bosatta och sommarstugeägare inom samma kommungräns, säger Westerén.

Pargas slutgiltiga beskattningsbeslut lämnas in den 13 november.