Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hon vill efterträda Päivi Räsänen - ”KD inget fornminne från stenåldern”

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:49.
Sari Tanus

För tammerforsbon Sari Tanus har känslorna efter riksdagsvalet varit blandade. Att bli invald från Birkalands valkrets med närmare 3 000 röster var en stor personlig framgång för förstagångskandidaten. Samtidigt beklagar hon att Kristdemokraterna som parti backade i valet:

- Det var naturligtvis synd av vi förlorade ett mandat i valet. Men jag ser trots det att vi kan ha en viktig roll som ett konstruktivt oppositionsparti.

Som enda oppositionsparti gav ni ert stöd åt Juha Sipilä då riksdagen utsåg honom till statsminister. En hurdan signal var det här?

- När Juha Sipilä gav oss sina 15 frågor i samband med regeringssonderingarna arbetade vi intensivt med svaren. Sipilä var i och för sig nöjd med våra svar, men den här gången bestämde han sig för att lämna de mindre partierna utanför regeringen. Vi litar ändå på att statministern lyckas leda sin regering och att han också vid behov lyssnar på de mindre partierna i oppositionen.

Vi hade kunnat fungera som ett stödhjul i en regeringen.

På många sätt hade ju den nuvarande regeringsbasen passat Kristdemokraterna bättre än den brokiga sexpartiregeringen. Centern och KD har ju liknande betoningar i många frågor...

- Tanken var att vi skulle ha haft förutsättningar att vara med i regeringen. Vi hade kunnat fungera som ett stödhjul i en regering med Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna. Nu sitter vi i opposition och försöker försvara de svagaste i samhället, som ser att få stå för notan.

Vissa oppositionspartier lyfter fram värdefrågorna som en skiljelinje mellan regeringen och oppositionen. Hur ser du på förutsättningarna att driva gemensam oppositionspolitik?

- Jag hoppas att oppositionen kan samarbeta på bred front. Men det är klart att vissa andra partier, till exempel De gröna har motsatta åsikter i en del värdefrågor. Å andra sidan är frågor som berör miljöskydd och hållbar energiproduktion frågor där vi har gemensamma intressen. Jag hoppas att riksdagsledamöterna kan separera frågor från varandra, så att vi kan samarbeta konstruktivt då vi är av samma åsikt, trots att vi är splittrade kring andra frågor.

Abortmotståndet språngbräda till politiken

För Tanus, till yrket gynekolog, blev språngbrädan till riksdagen medborgarinitiativet ”samvetsfrihet för vårdpersonal” som syftar till att ge hälsovårdspersonal rätt att vägra delta i aborter. Initiativet har samlat drygt 67 000 underskrifter, vilket betyder att det kommer att föras till riksdagen.

Det handlar om att inte utestänga människor med en viss övertygelse från studier och arbete.

- Många ser initiativet som ett hot mot aborträtten och kvinnors möjlighet att välja. Men vi är inte ute efter att begränsa någons rättigheter till abort, då rätten finns inskriven i lagen. Det handlar om att inte utestänga människor med en viss övertygelse från studier och arbete, säger Tanus.

Var går då gränsen för samvetsfrihet? Vad händer om anställda inom olika branscher plötsligt på subjektiva grunder vägrar genomföra ett eller annat? Måste man inte dra en gräns någonstans?

- Det är klart att man kan föra en bredare filosofisk diskussion kring temat. Men inom gynekologin, precis som inom andra medicinska grenar, förverkligas valfriheten redan i praktiken då personalen specialiserar sig på olika saker. Därför borde det också vara möjligt att specialisera sig i gynekologi utan att delta i aborter i samband med studierna.

Profilhöjning med ny ordförande

I våras meddelade Kristdemokraternas långvariga ordförande Päivi Räsänen att hon inte ställer upp för omval vid partidagen i augusti. I torsdags meddelade Tanus att hon ställer sig till förfogande som partiordförande:

Vi är inget fornminne från stenåldern, utan ett högst modernt parti.

- Viktigt är att ordföranden lyfter partiets profil och gör KD till ett ”hela folkets parti”. Vi är inget fornminne från stenåldern, utan ett högst modernt parti. Samtidigt ska vi inte glömma de sanna kristliga värderingarna, som naturligtvis ska ligga i centrum för de beslut som fattas.

Kristdemokraterna är i dagens läge riksdagens minsta parti, med fem ledamöter. Kan partiet öka på sitt stöd?

- Jag anser att KD borde sträva efter att ha en tiondel av platserna i riksdagen. Vi har mycket att ge också som ett större parti.

Intervjun med Sari Tanus är en del av en artikelserie där Svenska Yle presenterar nyvalda riksdagsledamöter. Nästa vecka står Samlingspartiets Elina Lepomäki i turen.