Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Alla kyrkans föreningar borde få pengar – även de mest konservativa

Från 2015
Uppdaterad 07.07.2015 10:28.
Kyrkbänk

Alla kyrkans missionssällskap ska få pengar från kyrkans kassa, även de som motsätter sig kvinnopräster. Så tycker några inom kyrkofullmäktige. Andra vill dra en gräns vid organisationer som inte följer kyrkans riktlinjer.

Det är hivpositiva kvinnor i Kenya, inte konservativa teologer i Finland, som drabbas.

― Christoffer Perret

Sedan 2009 har evangelisk-lutherska kyrkan i Helsingfors låtit bli att dela ut stöd till många av sina officiella missionsorganisationer. Orsaken är bland annat organisationernas konservativa syn på kvinnopräster och sexuella minoriteter.

På gemensamma kyrkofullmäktiges möte i juni beslöt man att fortsätta på samma linje.

Rikskyrkan rekommenderar annan praxis

Ett motförslag av vice ordförande Christoffer Perret från Petrus församling fick ändå stort stöd. Han föreslog att man börjar dela ut stödet till alla de officiella missionsorganisationerna igen.

Perret säger att kontroversen handlar om specifika teologiska frågor i Finland. De berör egentligen inte alls missionsfältet.

- Det är hivpositiva kvinnor i Kenya, inte konservativa teologer i Finland, som drabbas av att man inte ger pengar till dessa organisationer, menar han.

Principer om icke-diskriminering definieras i finsk lagstiftning.

― Katri Korolainen

I dag rekommenderar den evangelisk-lutherska kyrkan att stöd delas ut till alla kyrkans officiella missionsorganisationer.

- Vi här har inte förutsättningar att bestämma om en organisation följer kyrkans riktlinjer eller inte. Om kyrkan säger att de gör det så räcker det för mig, säger Perret.

Strikta linjer i Helsingfors

Katri Korolainen från församlingen i Berghäll och ledamot i kyrkofullmäktige tycker det är bra att Helsingfors drar strikta linjer då det gäller principiella frågor.

- Det är problematiskt att vi uppehåller ett system där vi inte vet om våra hjälporganisationer följer de principer om icke-diskriminering som bland annat definieras i finsk lagstiftning, säger hon.

- Till exempel Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys har inga kvinnliga präster, och det är känt att frågan är svår för dem.

Nu var det betydligt fler i kyrkofullmäktige som tyckte att stödet ska delas ut till alla.

― Christoffer Perret

Korolainen deltog inte i omröstningen om hur stöden ska delas ut, eftersom hon själv sitter i styrelsen för Kyrkans utlandshjälp som berörs av frågan.

I Esbo och Vanda har man gått tillbaka till att dela ut stöd till kyrkans alla officiella missionsorganisationer. Christoffer Perret tror att Helsingfors kommer att följa i samma fotspår.

- Om fyra år har vinden antagligen vänt om trenden håller i sig. Nu var det betydligt fler i kyrkofullmäktige som tyckte att stödet ska delas ut till alla, säger han.