Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

En skattgömma under ytan i Larsmo

Från 2015
Uppdaterad 03.07.2015 20:21.
museiverket, österbotten, vrak, larsmo
Bildtext Eero Mäenpää och Minna Leino gör sig klara för ett dyk.
Bild: Jouni Mustonen / K.H.Renlunds museum

I veckan har Museiverket undersökt ett vrak intill Koppargrundet i Larsmo. Man tror att det rör sig rådmannen Burmans skepp. I området har man tidigare hittat dukat-guldmynt, plåtmynt och föremål från 1700-talet.

En skattgömma under vattnet, så kallar forskare Riikka Alvik vattnen kring Larsmo och Karleby. Det finns hundratals vrak i området och det skulle finnas stoff för flera forskarkarriärer, om man kunde ordna finansiering.

Under tisdag och onsdag dök Museiverket i området kring Koppargrundet i Larsmo.
Bildtext I veckan undersökte Museiverkets forskare vattnen kring Koppargrundet i Larsmo.
Bild: Jouni Mustonen / K.H.Renlunds museum

Museiverket har i veckan fortsatt att undersöka resterna av det sjunkna skepp som man tror har tillhört rådmannen Burman från Torneå.

Man har tidigare hittat gamla mynt och föremål från 1700-talet i området och tror att de kommer från vraket av Burmans skepp.

Borgmästaren och handelsmannen Burman

Rådmannen Burman hade varit borgmästare i Torneå. Han var en av de sista handelsmän som stannade kvar i staden för att göra affärer under Stora ofreden.

- Burman var antagligen en förmögen man som under de svåra tiderna ägde ett handelsskepp, om än det var i dåligt skick, säger Risto Nurmi som är arkeolog på Uleåborgs universitet.

På 1720-talet begav sig Burman till Stockholm för att hämta hem människor som flytt undan kriget, men skeppet förliste och gick till botten med 19 passagerare och alla deras ägodelar.

- Vi kan naturligtvis inte vara helt säkra på varifrån föremålen kommer, det är ju den första gången vi är här och bekantar oss med platsen, säger Riikka Alvik, forskare på Museiverket.

Stoff för flera forskarkarriärer

Alvik som har tidigare undersökt bland annat vraket Vrow Maria är imponerad av området.

- Vi borde verkligen hitta finansiering för att undersöka området. Här finns det stoff så att det skulle räcka till för flera forskarkarriärer. Nu gör vi undersökningar i området och sen ska vi gå igenom resultatet med landskapsmuseet. Om vi fick Sverige med oss kunde vi ansöka om EU-finansiering för att undersöka området, säger Alvik.

Slipar forskarplaner

Bottenvikens grunda, steniga vatten gör det svårt att undersöka havsbottnen med ekolod. Istället måste man dyka. Isarna har dessutom spridit ut föremålen över havsbottnen.

- Området är verkligen intressant och föremålen och platsen borde undersökas närmare. Det borde göras en inventering. Den här veckan har vi funnit tre och en halvmeterlånga plankor som kan komma från Burmans vrak.

Det huvudsakliga målet med Museiverkets undersökning var att få klarhet i om hur man ska gå tillväga för att utforska området. Forskningsplanerna slipas tillsammans med Mellersta Österbottens landskapsmuseum och man hoppas på finansiering för fortsatta undersökningar.

Ur ett marinarkeologiskt perspektiv är vattnen utanför Larsmo mycket intressanta. Det döljer sig mycket historia under ytan.

- Det finns väldigt många vrak. Vraket här vid Koppargrundet är bara ett av hundratals vrak och man får medge att vår kännedom om området ännu är väldigt knapp. Vi har märkt att ortsbefolkningen vet mycket mera om vraken än vad vi från myndigheterna gör, säger Riikka Alvik.

Historiskt betydelsefull plats

Och fastän rådman Burmans skepp ligger i spillror på havsbottnen så är inte fyndet inte mindre betydelsefullt.

- Jag skulle kalla det här för ett skeppsbrottsområde. På engelska finns termen "ship trap", ungefär skeppsfälla. Tankars fyr finns här i närheten och det har inträffat många skeppsbrott.

- Man får tänka sig det här som en stor och historiskt värdefull helhet, för trakten har varit betydelsefull för sjöfarten och skeppsbyggandet. Platsen är också viktig för Finlands och Sveriges historia, säger Riikka Alvik.

Av Ari Vihanta
Yle Keski-Pohjanmaa